grafika

Ex oriente lux. Mezi Orientem a probuzením Českého národa: Rudolf Dvořák

28. 10. 2021

10. 11. 2021 – 8. 1. 2022

                              výstava v pražském Klementinu  k výročí Rudolfa Dvořáka (1860–1920)                                                      


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Mezinárodní sinologické centrum ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky připravily výstavu k výročí Rudolfa Dvořáka, prvního profesora orientalistiky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě, arabisty, íránisty, turkologa a sinologa.

Mezi Dvořákovými žáky byli budoucí univerzitní profesoři Rudolf Růžička a Felix Tauer, ale také Jaromír Borecký, ředitel univerzitní knihovny v Klementinu. Dvořák se zasloužil i o rozvoj egyptologie a klínopisných studií, podílel se na organizaci vědeckého života na univerzitě a v České akademii věd a umění. Byl autorem odborných i populárních překladů orientální poezie a filozofie. Jako přesvědčený vlastenec se celý život podílel na osvětové práci, přednášel širší veřejnosti a psal populární knihy a články. Aktivně se zapojil do projektu Ottova slovníku naučného jako autor, odborný redaktor a po nějaký čas i hlavní redaktor. Přátelil se s významnými postavami českého vědeckého a kulturního života své doby, mezi jinými s Vojtou Náprstkem, Jaroslavem Vrchlickým nebo T.G. Masarykem.


Výstava představuje osobnost a dílo Rudolfa Dvořáka v dobových souvislostech prostřednictvím archivních dokumentů, dobové literatury a předmětů z jeho umělecké sbírky, dnes uložené v Náprstkově muzeu. Archivní materiály jsou rovněž zajímavým svědectvím o české vědě a kultuře na přelomu 19. a 20. století.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma

Více: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy