grafika

Mgr. Martin Blahota, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU

 • Koloniální modernita a identity ve východní Asii
 • Moderní čínská literatura
 • Intelektuální dějiny Číny
 • Asianismus
 • Mandžukuo

 

VZDĚLÁNÍ

 • 2017 – 2022: doktorské studium, Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, Univerzita Karlova. Disertace: “The Sinitic Nexus: Becoming Asian in the Chinese-language Literature of Manchuria under Japanese Rule”
 • 2012 – 2016: Magisterské studium, sinologie, Univerzita Karlova. Diplomová práce: “Rané prozaické dílo Gao Xingjiana”
 • 2008 – 2012: Bakalářské studium, sinologie, Univerzita Karlova. Bakalářská práce: “Gao Xingjian: povídková tvorba z 80. let 20. století”

 

AKADEMICKÁ PRAXE

 • od 1/2023: Orientální ústav AV ČR, výzkumný pracovník
 • 9/2021 – 5/2022: Harvard University, Fulbright-Masaryk Scholar
 • 1 – 7/2020: National Tsing Hua University, Taiwan Fellow
 • 9 – 10/2018: East China Normal University, Visiting Scholar
 • 1 – 2/2018: Academia Sinica, Oriental Institute Research Center in Taiwan, Visiting Scholar

 

OCENĚNÍ A GRANTY:

 • 2022. Stipendium Husovy nadace, 2022/2023 (Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno).
 • 2022, 2021, 2020. Stipendium za vynikající vědecké výsledky (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova).
 • 2020, 2019, 2018. Grant Specifický vysokoškolský výzkum (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova).
 • 2017. Huayu Enrichment Scholarship (Ministry of Education, Taiwan).
 • 2017. První místo v soutěži v překladu z čínštiny do češtiny, překlad Gao Xingjianovy povídky “Za řekou” [河那邊] (Česko-čínská společnost, pobočka Olomouc).

 

REDAKČNÍ RADY:

 

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY 

 • August 17, 2022. “爵青的《哈爾濱》新讀: 傾向於王道而反對西方現代性” [New Reading of Jue Qing’s “Harbin”: Favouring Wangdao over Western Modernity]. Colonialism and Cultural Interaction among Taiwan, Manchuria, and Korea International Symposium, Tokyo (online).
 • August 25, 2021. “Limits of Freedom of Speech Before and After ‘Liberation’: Social Criticism in Chinese Literature of the Northeast Around 1945.” ICAS 12 Conference, Kyoto (online).
 • August 25, 2021. “More than Western and anti-Western: Akutagawa’s Devils in Fiction of East Asian Colonial Subjects.” EACS 2021 Conference, Leipzig (online).
 • September 2, 2020. “From a ‘Modern Girl’ to a Teenage Thief: Representation of Women in Jue Qing’s Fiction.” AAS-in-Asia 2020 Conference, Kobe (online). Panel organizer.
 • May 27, 2020. “‘The Prostitute’ in Manchukuo’s Proletarian Literature.” Global Chinese Literature Research seminar, Center for Chinese Studies, Taipei.
 • November 23, 2019. “Perspektivy čínských, japonských, korejských a ruských spisovatelů v Mandžukuu” [Perspectives of Chinese, Japanese, Korean, and Russian Writers in Manchukuo]. The 13th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, Olomouc.
 • September 22, 2019. “殖民地文化审查制度作为创新的启示:伪满洲国作家爵青对西方文学作品的引用为例” [Colonial Censorship as an Inspiration for Innovation: Manchukuo Writer Jue Qing’s References to Western Literary Works as an Example]. International Symposium on East Asian Colonialism, Changchun, China.
 • April 26, 2019. “Vzdor vůči japonské nadvládě v Jue Qingově historické próze” [Resistance Against Japanese Rule in Jue Qing’s Historical Fiction]. Orientalia Antiqua Nova colloquium, Plzeň.
 • March 9, 2019. “The Modernist Writer and Censor Jue Qing’s Art of Escaping Censorship: Symbols, Allusions, Parody and Perfect Lies”. International workshop “Censorship and Self-Censorship – China and Chinese Studies,” organized by European Association for Chinese Studies, Prague.
 • November 24, 2018. “Representation of Manchukuo in Early Work of The Modernist Writer Jue Qing”. The 12th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, Prague.
 • November 24, 2017. “Ideologický konformismus raných novel Gao Xingjiana” [Ideological Conformism in Gao Xingjian’s Early Novellas]. The 11th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, Bratislava.

 

Najít
Reset
Najít