grafika

PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Blízkého východu ve středověku
 • islámský urbanismus
 • náboženské nadace (awqāf)
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2009 (Ph.D.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (postgraduální program: historické vědy – dějiny a kultury zemí Asie a Afriky; disertační práce: Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti, 1805–1953)
 • 2001 (Mgr.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (obory: arabština - dějiny a kultura islámských zemí)
 
AKADEMICKÁ PRAXE 
 • 2009–dosud  Orientální ústav AV ČR
 • 2012–2013    výkonný redaktor časopisu Nový Orient
 • 2008–2011    Katedra religionistiky FF MU, Brno (lektor arabštiny)
 • 2004–2007    Katedra religionistiky HTF UK, Praha
 • 2004–2005    Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, Plzeň
 • 2003–2004    postgraduální výzkumný pobyt, Fakulta humanitních studií, Káhirská univerzita, Egypt
 
PROJEKTY A GRANTY 
 • člen řešitelského týmu projektu „Ohrožená architektura města Mosulu / Monuments of Mosul in Danger“ (AVČR, Strategie AV21, 2015–2019).  Další členové týmu Ondřej Beránek, Karel Nováček, Lenka Starková.
 • člen řešitelského týmu grantového projektu „Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie“ (GAČR, 2018-2020)
 • odborný spolupracovník projektu „The Land of Nineveh Archaeological Project“ (Università degli Studi di Udine, Itálie, 2017–2019)
 • člen řešitelského týmu grantového projektu „Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a v současnosti“ (GAČR, 2014–2016)
 • člen řešitelského týmu grantového projektu „Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii“ (GAČR, 2013–2015)
Najít
Reset
Najít