grafika

doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU
  • islám; súfismus; středověké islámské myšlení a lidová religiozita
  • středověké súfijské písemnictví (tzv. súfijská psychologie Cesty)
  • milenialismus a apokalyptika v islámu
 
VZDĚLÁNÍ
2001-2005      kombinované externí studium doktorského studijního programu historické vědy (obor: dějiny a kultury zemí Asie a Afriky), Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha
1994-2000      magisterské studium (obor: arabistika + dějiny a kultura islámských zemí), Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha
1993-1994      intenzivní kurz arabského jazyka, Institut pro výuku arabského jazyka pro cizince, Damašek, Sýrie
 
AKADEMICKÁ PRAXE
2010-2012      externí přednášející na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFAR) FF UK v Praze
2006-2009      externí přednášející na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2004-2007      výkonný redaktor časopisu Nový Orient
2004-dosud    výzkumný pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze
2002-2004      vysokoškolský učitel, Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko
2000-2002      lektor českého jazyka, Fakulta al-Alsun, Univerzita cAjn Šams, Káhira, Egypt
1999-2000      stáž na Filozofické fakultě Káhirské univerzity
1997                stáž na Filozofické fakultě Káhirské univerzity
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY

grantový projekt Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance (P401/11/2450, 2011-2013), poskytovatel GAČR.

Kompletní bibliografie

Najít
Reset
Najít