grafika

Nový Archív orientální, Supplementa XII. !

04. 06. 2021

IMAGINARIES AND HISTORIOGRAPHIES OF CONTESTED REGIONS: TRANSFORMING CENTERS AND PERIPHERIES IN ASIAN AND MIDDLE EASTERN CONTEXTS


Se zaměřením na Asii a Přední Východ se tento svazek se pokouší podnítit úvahy o tom, jak mohou být politická a / nebo kulturní centra intelektuálně zpochybňována novými sociálně-normativními představami nebo dějepisectvím jako projevy vnitřního napětí a proměny těchto regionů.