grafika

Oddělení Jižní Asie

V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Jižní Asie zabývají následujícími oblastmi výzkumu:

 Indologie

  • Politické a kulturní dějiny Indie se zvláštním zřetelem na drávidský jih; tamilština a tamilská literatura, oralita a texty, historické balady. hinduistická mytologie, politika jižní Asie se zvláštním zřetelem na etnické vztahy ve Šrí Lance (Jan Filipský)
  • Buddhismus, buddhistická filosofie (Jiří Holba)
  • Tamilský jazyk a tamilská literatura, dalitská literatura, indická společnost (Pavel Hons)
  • Indoárijské jazyky (sanskrt a hindí), hindská lexikografie, středověká (zejména mughalská) historie, dějiny Indie předkoloniálního období (Jaroslav Strnad)
  • Indické filozofické tradice (zejména Advaita Vedānta); historiografie a příčiny moderních hinduistických hnutí; indické teorie subjektu, pedagogiky a hermeneutiky; mezikulturní filozofie a dialog (James Madaio)

Indonesistika

Khmeristika

  • Náboženství a rozvoj Kambodže (May Ngo)
Střední Asie
  • dějiny Židů ve střední Asii, orální historie, tádžická literární historie (Thomas Loy)