grafika

Oddělení Blízkého východu

V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Blízkého východu zabývají následujícími oblastmi výzkumu:

Arabistika a islamologie
 • dějiny Blízkého východu ve středověku, islámský urbanismus, náboženské nadace (awqáf) (Miroslav Melčák)
 • středověký islám, islámská mystika, kultura islámských zemí (Bronislav Ostřanský)
 • náboženští a turečtí intelektuálové v Turecku a arabských zemích, arabská literatura, historie publikování na Blízkém východě (Giedrė Šabasevičiūtė)
 • moderní a soudobé dějiny Blízkého východu, politický islám, dějiny Saúdské Arábie (Ondřej Beránek)
Hebraistika
 • sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské dějiny, moderní a soudobé dějiny BV (Jan Zouplna)

Íránistika

 • dějiny Íránu a persianizovaného světa v době 1500-1900, současná politika a kultura Íránu (Kevin L. Schwartz)

Starověký Přední východ

 • akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, kulturní dějiny starověkého Předního východu (Jiří Prosecký)
 • mezopotámská matematika, dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru (Sergio Alivernini)

Turkologie

 • politické dějiny Turecka 20. století, Kurdové (Lucie Drechselová)
 • zahraniční politika Turecka, vztahy Turecka a Evropské unie, postavení žen v islámu (Gabriela Özel Volfová)
 • historie pozdní Osmanské říše (19. a počátek 20. století), nacionalismus a menšiny na Blízkém východě (Stefano Taglia)