grafika

OI publications

Books published by the Oriental Institute

 • Petrů, Tomáš, Ed. Graffiti, Converts and Vigilantes: Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia. Prague: Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-80-85425-67-3. 244 pages.E-shop
 • Dagmar Marková. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011, ISBN 978-80-85425-65-9. 237 stran.E-shop
 • Miloš Mendel. Víno a vinařství v dějinách islámu. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2010, ISBN 978-80-8542-564-2. 496 stran.E-shop
 • Bronislav Ostřanský. Hledání skrytého pokladu: Antologie komentovaných překladů ze sředověkého arabského súfijského písemnictví. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2008, ISBN 978-80-85425-62-8. 264 stran.E-shop
 • Jakub Hrubý. Sima: vládnoucí rod dynastie Jin. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2007, ISBN 80-85425-61-0. 200 stranE-shop
 • Bronislav Ostřanský. Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, ISBN 80-85425-56-4. 326 stran.E-shop
 • Tucet tváří Nasreddinových. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2004, ISBN 80-85425-54-8. 172 stran.E-shop
 • Pavel Hošek. Z dějin merinské literatury aneb O zemi, kde lidé rádi povídají. Orientální ústav Akademie věd Česék republikcy, 2003. ISBN 80-85425-47-5. 127 stran.E-shop
 • Essays on Ottoman Civilization. Archiv Orientální, Supplementa VIII, 1998. ISBN 80-85425-29-7. 423 pages.E-shop
 • Josef Kolmaš. The Ambans and Assistant Ambans of Tibet (A Chronological Study). Archiv Orientální, Supplementa VII, 1994. 83 pages.E-shop
 • Jan Filipský (ed.). Vincenc Lesný and Indian Studies. Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Science, Prague, 1982. 242 pages.E-shop
 • Luděk Hřebíček. Variation in Sequences. Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. ISBN 80-85425-37-8. 132 pages.E-shop