grafika

Prof. Bedřich HroznýOrientální ústav AV ČR byl založen v roce 1922 usnesením Národního shromáždění republiky Československé a patří k nejstarším institucím v Evropě, které se věnují studiu politiky, společností a kultur zemí "Orientu". Skládá se z oddělení Předního východu, jižní Asie a východní Asie a jeho pracovníci zkoumají arabské země, Írán, Izrael, Turecko, Osmanskou říši, starověký Přední a blízký východ, Indii, střední a jihovýchodní Asii, Čínu a Japonsko. Jeho součástí je také rozsáhlá odborná knihovna s více než 230 000 svazků v evropských a orientálních jazycích. 

...více...

Asie

Blízký východ