grafika

Contacts

Oriental Institute of the Czech Academy of Science, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
Česká republika
tel.: (+420) 266 053 111 (ústředna)
IČO: 683 78 009

Name and indentificator of the databox: Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - 8a3pt99

Bank Account: 107-5110390217/0100


Secretary:

Office hours: Mo-Fri  10:00-12:00  and  13:00-15:00

Tel.: (+420) 266 053 111
ID: 683 78 009
E-mail: orient@orient.cas.cz
Bank connection: 107-5110390217/0100
Databox: 8a3pt99

Management

director
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
266 052 488
office of the director
Mgr. Adriana  Dolejší
266 052 492

Economic Department

Head of department
Ing. Markéta Ondráčková
266 053 713
Human Resources
 Jozefína  Kudlíková
266 053 728

 

Library

Head Librarian
 Reysa Alenzuela, Ph.D., MLIS
266 053 950

 

People

Sergio Alivernini
266 052 483
Ondřej Beránek
221 403 551
Giulia  Cabras
266 052 582
 Darmanto
Táňa Dluhošová
266 052 488
Jiří Holba
266 053 704
Pavel  Hons
266 053 703
Jakub Hrubý
266 052 372
Jan  Karlach
266 052 582
Ondřej  Klimeš
266 052 315
Vladimír  Liščák
266 052 412
James  Madaio
266 053 729
Miroslav Melčák
266 052 210
Bronislav Ostřanský
266 052 210
Tomáš  Petrů
266 053 523
Jiří Prosecký
266 053 709
Jarmila Ptáčková
266 052 464
Jaroslav Strnad
266 053 704
Stefano Taglia
266 052 460
Nobuko Toyosawa
266 052 537
Hana Třísková
266 052 412
Jan Zouplna
266 052 460