grafika

Contacts

Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 683 78 009

Tel. +420 266 052 492

Name and indentificator of the databox: Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - 8a3pt99

Bank Account: 107-5110390217/0100


Secretary:

Office hours: Mo-Fri  10:00-12:00  and  13:00-15:00

Orientální ústav přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

pdf (Portable Document Format), PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving), odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), odp (Open Document Presentation), txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8), rtf (Rich Text Format), doc (MS Word Document), docx (MS Word Document; xls (MS Excel Spreadsheet), xlsx (MS Excel Spreadsheet), ppt (MS PowerPoint Presentation), pptx (MS PowerPoint Presentation), jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format), gif (Graphics Interchange Format), mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2), wav (Waveform Audio Format),  mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

  • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
  • Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB
  • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
  • Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.

Orientální ústav nepřijímá:

  • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.
  • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích OÚ, popřípadě způsobilý poškodit OÚ zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
  • v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej OÚ o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se OÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, OÚ dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.

 

Management

Economic Department

 

Library

 

People

Sergio Alivernini
266 052 483
Ondřej Beránek
221 403 551
 Darmanto
Táňa Dluhošová
266 052 488
Jiří Holba
266 053 704
Pavel  Hons
266 053 703
Jakub Hrubý
266 052 372
Kevin K. Huang
Ondřej  Klimeš
266 052 315
Vladimír  Liščák
266 052 412
James  Madaio
266 053 729
Miroslav Melčák
266 052 210
Bronislav Ostřanský
266 052 210
Tomáš  Petrů
266 053 523
Volodymyr Poltorak
+420603596271
Jiří Prosecký
266 053 709
Jarmila Ptáčková
266 052 464
Jaroslav Strnad
266 053 704
Stefano Taglia
266 052 460
Nobuko Toyosawa
266 052 537
Hana Třísková
266 052 484
Melania  Zingarello
221 402 412
Jan Zouplna
266 052 460