grafika

Využití a zneužití dějin v moderních politických a kulturních souřadnicích

17. 09. 2021 - 17. 09. 2021

V současném světě jsem čím dál častěji svědky soupeření různých hodnotových systémů, jejichž platnost je dokazována mimo jiné i odkazy na konkrétní výklad dějin, který je však často pouze účelovým konstruktem. Cílem navrhovaného projektu, jenž staví na spolupráci CMS a Orientálního ústavu, je analyzovat různé podoby použití/zneužití historické argumentace, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, ať již se jedná o politickou propagandu či o populární kulturu. V rámci vybraných sond z evropského i mimoevropského kontextu chceme postihnout způsoby, jak politické režimy využívají za účelem legitimizace a potvrzení stávajícího kulturního a politického uspořádání prezentaci dějinných dat a konstruktů. V politické rétorice, kulturní diplomacii a propagandě se tak historická data a opakující se poukazy na „starobylou tradici" stávají manipulativním (a zmanipulovaným) nástrojem. Komparativní perspektiva projektu dovoluje odhalit nejen konkrétní strategie, ale postihnout i obecnější mechanismy nakládání s minulostí a vytváření účelových historických narativů. Zvýšené povědomí o tom, jak tyto mechanismy fungují, nám může pomoci pochopit vliv těchto parciálních výkladů dějin a nebezpečí z nich plynoucí, a zvýšit tak naši odolnost vůči nim.

Workshop pořádá Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Orientálním ústavem AV ČR. Akce je součástí výzkumného programu Strategie AV 21 Odolná společnost.

Termín: 17.9.2021 od 9:15. 

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Jilská 1

Program workshopu zde