grafika

Organizační struktura

Vedení a sekretariát

Ředitelka
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
266 052 488
Zástupce pro provozní záležitosti
doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
266 052 210
Zástupce pro vědu a výzkum
 Kevin L. Schwartz, Ph.D.
Sekretariát
Mgr. Adriana  Dolejší
266 052 492

Hospodářské oddělení

Vedoucí
Ing. Markéta Ondráčková
266 053 713
 Jozefína Kudlíková
266 053 728

Rada pracoviště

Předseda
Dr.  Jarmila Ptáčková
266 052 464
Místopředseda
PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.
266 052 210
Interní členové
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
221 403 551
Dr. James  Madaio
266 053 729
 Stefano Taglia, Ph.D.
266 052 460
Tajemnice
Mgr. Adriana  Dolejší
266 052 492

Dozorčí rada

Místopředseda
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
266 052 372
Členové
prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
JUDr. Květoslav Kramář
221 990 728
Tajemnice
 Zuzana Singh Kvapilová

Mezinárodní poradní sbor

V červenci 2019 vznikl při Orientálním ústavu Mezinárodní poradní sbor složený z těchto odborníků:

 Mareile  Flitsch
University of Zurich, Director of the Ethnographic Museum and Professor at the Department of Social and Cultural Anthropology
 David L. Howell
Harvard University, Professor of Japanese History
 Eberhard  Kienle
Sciences Po/CNRS, Directeur de recherché
 Gudrun  Krämer
Freie Universität Berlin, Professor of Islamic Studies, member of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities and the German National Research Council
 James  Leibold
La Trobe University, Melbourne, Professor in Chinese Politics and Asian Studies
 Madeleine  Reeves
University of Manchester, Senior Lecturer in Social Anthropology
 Atreyee Sen
University of Copenhagen, Professor of Anthropology
 Martin  Slama
Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences
 Naghmeh  Sohrabi
Brandeis University, Professor, Charles (Corky) Goodman Chair in Middle East History