grafika

Oddělení Blízkého východu

Důležitou součástí našeho pojetí je inklusivní přístup k problematice Blízkého východu, v rámci něhož věnujeme vyváženou pozornost studiu dějin a kultur arabských zemí, Turecka, Íránu, Izraele a starověkých civilizací dané oblasti. Dvě hlavní výzkumné osy tvoří islamologie a moderní/soudobé dějiny Blízkého východu. Naši pracovníci disponují vedle nezbytné jazykové výbavy také detailní znalostí reálií a širším vzděláním v oblasti humanitních a společenských věd (mj. historie, religionistika či sociologie). Náš výzkum je rámcově orientován především na problémy dlouhodobého významu, ať již v podobě některých chronických výzev (fungování státu, role náboženství ve společnosti, postavení menšin) či jevů obecnějšího charakteru (politické a intelektuální dějiny, otázky zahraničních vztahů). 

 

V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Východní Asie zabývají následujícími oblastmi výzkumu:

Arabistika a islamologie
  • dějiny Blízkého východu ve středověku, islámský urbanismus, náboženské nadace (awqáf) (Miroslav Melčák)
  • středověký islám, islámská mystika, kultura islámských zemí (Bronislav Ostřanský)
  • náboženští a turečtí intelektuálové v Turecku a arabských zemích, arabská literatura, historie publikování na Blízkém východě (Giedrė Šabasevičiūtė)
  • moderní a soudobé dějiny Blízkého východu, politický islám, dějiny Saúdské Arábie (Ondřej Beránek)
Hebraistika
  • sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské dějiny, moderní a soudobé dějiny BV (Jan Zouplna)

Íránistika

  • dějiny Íránu a persianizovaného světa v době 1500-1900, současná politika a kultura Íránu (Kevin L. Schwartz)

Starověký Přední východ

  • akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, kulturní dějiny starověkého Předního východu (Jiří Prosecký)
  • mezopotámská matematika, dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru (Sergio Alivernini)

Turkologie

  • historie pozdní Osmanské říše (19. a počátek 20. století), nacionalismus a menšiny na Blízkém východě (Stefano Taglia)