grafika

Všeobecná knihovna

Orientální ústav AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 08 Praha 8

Provozní doba

Pro širokou veřejnost je návštěva knihovny možná pouze po předchozí domluvě. Pro smluvení takového termínu nás prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem alespoň s jednodenním předstihem.

úterý 9:00-17:00
pátek 9:00-17:00

 

Vedoucí knihovny

Služby čtenářům a meziknihovní výpůjční služba:

Katalogy

Naskenovaný lístkový katalog Orientálního ústavu obsahuje knihy získané knihovnou od roku 1929 do roku 1991.

Lístkový katalog časopisů Orientálního ústavu

Elektronický katalog Akademie věd České republiky obsahuje knihy získané všeobecnou knihovnou od roku 1991, většinu časopisů a okolo 1000 titulů Lu Sünovy knihovny získaných po r. 2000.

Odkazy na katalogy knihoven v České republice