grafika

Všeobecná knihovna

Orientální ústav AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 08 Praha 8

 

COVID  opatření - aktuální situace:

Milí návštěvníci,  dovolujeme si vás informovat, že při vstupu do budovy, kde sídlí Všeobecná knihovna OÚ, můžete být požádáni o vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti - Covid 19. V případě potřeby je též na místě možno provést antigenní test.

Děkujeme za pochopení a součinnost! 

Otevírací doba:

 

Pondělí 9:00-17:00
Úterý 9:00-17:00
Středa 9:00-18:30
Čtvrtek 9:00-17:00
Pátek 9:00-17:00

 

Vedoucí knihovny

Služby čtenářům a meziknihovní výpůjční služba:

Katalogy

Naskenovaný lístkový katalog Orientálního ústavu obsahuje knihy získané knihovnou od roku 1929 do roku 1991.

Lístkový katalog časopisů Orientálního ústavu

Elektronický katalog Akademie věd České republiky obsahuje knihy získané všeobecnou knihovnou od roku 1991, většinu časopisů a okolo 1000 titulů Lu Sünovy knihovny získaných po r. 2000.

Odkazy na katalogy knihoven v České republice