grafika

Fairbankova knihovna

Orientální ústav AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 08 Praha 8

 

Vážení čtenáři, upozorňujeme, že knihovna bude od 1. července do 30. srpna 2024 uzavřena. Děkuji za pochopení.

 

Výpůjční hodiny

Kontakt

O KNIHOVNĚ

Profesor historie na Harvardské univerzitě John King Fairbank (1907-1991) je pokládán za zakladatele čínských historických studií v USA. Před svou smrtí v roce 1991 projevil přání, aby anglická část jeho knihovny připadla některé neanglofonní zemi. Manželka J. K. Fairbanka paní Wilma Fairbanková si vzpomněla na profesora Jaroslava Průška (1906-1980), někdejšího ředitele Orientálního ústavu v Praze a předního odborníka na moderní čínskou literaturu, s nímž se s manželem přátelili od 60. let. Jaroslav Průšek byl tehdy v USA na pozvání americké Association of Asian Studies. Kromě toho, že se zúčastnil jejího valného shromáždění, měl příležitost seznámit se s americkými badateli a se středisky sinologických studií. Paní Fairbanková se rozhodla, že manželovu anglofonní knihovnu nabídne Orientálnímu ústavu AV ČR.

Na kondolenci k úmrtí svého manžela od profesora Augustina Paláta v dopise z 1. ledna odepsala:

Profesor Průšek mi byl velmi drahý, neboť se během svého pobytu v Cambridgi stal naším blízkým přítelem. Navštívila jsem ho v Praze se svou dcerou Holly v říjnu 1972 - byla to doba pro něj velmi tragická... Můj muž zamýšlel darovat anglofonní část své sbírky knih týkající se Číny (samozřejmě především moderní Číny) knihovně v některé neanglofonní zemi. Ráda bych věděla, zda byste umístění této sbírky v Praze pokládali za užitečné.

Profesor Palát, někdejší dlouholetý Průškův spolupracovník, se tak stal prostředníkem kontaktů mezi paní Fairbankovou a Orientálním ústavem. Po několik let trvající vzájemné korespondenci došlo k uskutečnění celého záměru. Tento velkorysý dar dorazil do Prahy v srpnu 1994. V listopadu téhož roku byla knihovna za účasti paní Wilmy Fairbankové a dalších významných hostů slavnostně otevřena.

[Text byl převzat z publikace: Šrajerová, Jana: Katalog Knihovny Johna Kinga Fairbanka, s. XIII.]

Reference:

  1. Šrajerová, Jana: Katalog Knihovny Johna Kinga Fairbanka. Praha, Orientální ústav 1998. XIX, 143 s. Prague, Oriental Institute 1991.
  2. Kolmaš, Josef: John King Fairbank Library Opens in Prague. Archív orientální, 63, 1995, s. 112-117.