grafika

Prostory OÚ

Projekt Hybernská 1000/8

Pic 1

Smyslem projektu, kulturní památky v samém centru Prahy, je poskytnout vhodné prostory pro tři ústavy Akademie věd, které nemají vlastní budovy:

 • Orientální ústav, který o své sídlo přišel už několikrát v dějinách (během druhé světové války, během porevolučních restitucí) a od zač. 90. let je dočasným hostem v prostorách Ústavu teoretické informace a automatizace AV ČR v areálu Mazanka na pražském Ládví.
 • Psychologický ústav, jehož pražská část se v posledních zhruba 25 letech opakovaně musela stěhovat.
 • Ústav pro soudobé dějiny, jenž sídlí ve dvou pronajatých nemovitostech, a to ve Vlašské 9, v Praze 1, kde je majitelem budovy hl. m.  Praha; dvě patra ÚSD obývá na Puškinově náměstí 9, v Praze 6, jehož vlastníkem je Etnologický ústav AV ČR.

Po rekonstrukci zde budou pracovny, laboratoře i veřejně přístupné knihovny obsahující unikátní materiály ke studiu psychologie, soudobých českých dějin i kultur zemí Asie a Afriky. Ústavy také pravidelně pořádají nejrůznější akce pro odbornou i širokou veřejnost, ať už v podobě mezinárodních konferencí či přednášek.

 

Historie

Pic 2

Rozsáhlý kancelářský dům v Hybernské ulici 1000/8 pochází ze sklonku 19. století. Na místě strženého domu si ho nechal postavit rodák z Vimperku a úspěšný podnikatel Franz Waldek (1833–1912), který byl za své zásluhy povýšený do šlechtického stavu. Byl zakladatelem strojírenské a chemické firmy Waldek, Wagner a Benda, která vyráběla vysoce ceněné chirurgické a zdravotnické nástroje a pomůcky. Ve volbě stavitele vsadil na Josefa Blechu (1841–1900), který podnikal se svým mladším (a později mnohem slavnějším) bratrem Matějem. I když stavitel vsadil na konzervativnější fasádu v historizujícím stylu, která propojuje neorenesanční a neobarokní prvky se secesním dekorem, budova byla velmi moderní v použití materiálů a technik: disponovala výtahy, plynovým osvětlením i splachovacími záchody, měla dokonce i parovodní kotelnu ústředního topení a ventilační systém. Firma Blecha komponovala dům nadmíru velkoryse: objekt o celkové ploše 44 587 metrů čtverečních má dvě vnitřní nádvoří a sedm křídel, které sahají téměř k Senovážnému náměstí. Pic 2

Cílem projektu je mimo jiné velmi citlivá rekonstrukce, která bude respektovat autentické stavebně technické prvky objektu, zdobení i vybavení. Tyto prvky budou odborně restaurovány či nahrazeny replikami dle dostupných podkladů a stavebně-historického průzkumu objektu.

 

Harmonogram

 

- leden 2018: objekt zapsán do vlastnictví Orientálního ústavu AV ČR, Psychologického ústav AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

- 2018: Příprava a realizace veřejné zakázky na vypracování Stavebně-historického průzkumu + příprava veřejné zakázky na projektový management

- 2019: realizace veřejné zakázky na projektový management + příprava veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace stavby a inženýrských prací

- 2020:

 •  výběr zpracovatele projektové dokumentace
 • zahájení projekových prací (včetně např. restaurátorských průzkumů; sond pro stavební, statický a mykologický průzkum; rešerší geologického podloží v okolí objektu; měření průniku radonu z podloží v objektu; průzkumů stavu a kapacit jednotlivých inženýrských sítí atp.)
 • Restaurátorské průzkumy a záměry předány k posouzení příslušnému pracovišti památkové péče
 • Představení projektu na Městské části Praha 1
 • Práce na Dokumentaci pro stavební povolení
 • Průběžné projednávání podob interiéru, knihy standardů, atp.

- 2021:

 • Dokončena a odevzdána Dokumentace pro stavební povolení
 • Představování plánů rekonstrukce sousedům objektu coby účastníkům stavebního řízení

- 2022:

 • leden: doručeno rozhodnutí Městské části Praha 1 (Úřad městské části Praha 1, stavební úřad) ve společném územním a stavebním řízení
 • v průběhu roku předpokládáme zahájení výběru dodavatele stavby a zahájení rekonstrukčních prací.