grafika

Monuments of Mosul in Danger

fig_1_logo_mosul

Projekt Monuments of Mosul in Danger (Ohrožená architektura města Mosulu) – podporovaný Orientálním ústavem AV ČR a výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd ČR – vznikl v reakci na vážné ohrožení mosulské architektury ze strany teroristické organizace Islámský stát (ISIS, Dáeš), který město kontroloval od června 2014 do července 2017. Během těchto tří let Islámský stát závažně poškodil nebo zcela srovnal se zemí více než 40 historických památek, mezi nimi mešity, kostely, svatyně, hrobky a hřbitovy.

 

Cíle projektu

  1. Sledování ničení v Mosulu prostřednictvím analýz satelitních snímků; vytvoření interaktivní mapy zničených památek.
  2. Architektonická a historická analýza zničených památek prostřednictvím dochované obrazové (fotografie, dokumentární filmy) a plánové dokumentace, jakož i recentních popisů publikovaných jak iráckými, tak západními badateli.
  3. Vytvoření 3D virtuálních modelů památek, pro něž se nám dochovala dostatečně kvalitní dokumentace.
  4. Analýza ideologického pozadí ničení (náboženská propaganda Islámského státu, historické precedenty).
Mosque of the Prophet Seth.  Comparison of satellite images.

Mešita proroka Šéta.

Srovnání satelitních snímků.

 
3D model of the Shrine of Imam ʽAwn al-Din.
3D model hrobky imáma ʽAwnuddína.
3D model of the Mosque of al-Khidr.
3D model mešity al-Chidra.
 

Online databáze výsledků

Projektový tým zveřejnil databázi nejdůležitějších výsledků svého výzkumu. V databázi se nachází

  • kompletní katalog mosulských zničených památek,
  • analýzy satelitních snímků,
  • rozsáhlá mapová aplikace s interaktivní mapou zničeného historického jádra Mosulu v systému GIS,
  • virtuální 3D modely vybraných mosulských památek,
  • projektový dokumentární film a brožury ke stažení.

Databáze a úplný výčet dalších výstupů jsou dostupné na webových stránkách projektu www.monumentsofmosul.com.

3D model of the Shrine of Yahya ibn al-Qasim.

3D model hrobky imáma Jahji ibn al-Qásim.

 

3D model of the Shrine of Imam ʽAwn al-Din. View of the muqarnas vault.3D model hrobky imáma ʽAwnuddína. Pohled do muqarnasové klenby.

3D modely byly vytvořeny ve spolupráci s Nyx Alexander Design, www.monumentsofmosul.com, © Oriental Institute, The Czech Academy of Sciences.