grafika

Oddělení Jižní Asie

Oddělení Jižní Asie (OJA) se zaměřuje na studium kultury, historie, společnosti, náboženství, jazyků a literatur zemí Jižní a Jihovýchodní Asie. Nejvíce pozornosti je pochopitelně věnováno Indii, největší zemi regionu. Badatelé se věnují dynamice vývoje a fungování indické společnosti, ale také indickým jazykům a literaturám, zejména hindské, sanskrtské a tamilské. Protože náboženství hraje v Indii důležitou roli, nedílnou součástí je výzkum v oblasti hinduistické a buddhistické filozofie a náboženství.

Jihovýchodní Asii se poslední dobou dostává zvýšené pozornosti coby oblasti, ve které se střetává čínský a indický kulturní vliv, ale také coby oblasti indického a čínského geostrategického soupeření. Proto se badatelé z OJA pokouší výzkum této oblasti posílit a vedle Indonésie se věnovat i ostatním zemím regionu.

 Nejmladší odvětví výzkumu se zaměřuje na Střední Asii. Tento kulturně velmi bohatý region je slibnou platformou spolupráce s ostatními odděleními Orientálního ústavu.

Vedle samotného výzkumu vyučují badatelé OJA na univerzitách, podílejí se na přípravě doktorandů, organizují konference a v neposlední řadě se věnují překládání a popularizačním aktivitám.

 

V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Jižní Asie zabývají následujícími oblastmi výzkumu:

 Indologie

  • Byrokracie a dokumentární artefakty; půda, vyvlastnění a pozemková práva Adivasiů; každodenní stát; infrastruktura a materialita; agrární transformace; etnografie; digitální systém správy půdy; Indie; jižní Asie (Meenakshi Nair Ambujam)
  • Politické a kulturní dějiny Indie se zvláštním zřetelem na drávidský jih; tamilština a tamilská literatura, oralita a texty, historické balady. hinduistická mytologie, politika jižní Asie se zvláštním zřetelem na etnické vztahy ve Šrí Lance (Jan Filipský)
  • Buddhismus, buddhistická filosofie (Jiří Holba)
  • Tamilský jazyk a tamilská literatura, dalitská literatura, indická společnost (Pavel Hons)
  • Indoárijské jazyky (sanskrt a hindí), hindská lexikografie, středověká (zejména mughalská) historie, dějiny Indie předkoloniálního období (Jaroslav Strnad)
  • Indické filozofické tradice (zejména Advaita Vedānta); historiografie a příčiny moderních hinduistických hnutí; indické teorie subjektu, pedagogiky a hermeneutiky; mezikulturní filozofie a dialog (James Madaio)

Indonesistika

  • Environmentální historie a governmentalita v jihovýchodní Asii; jídlo v indo-pacifickém regionu; domorodost a etnicita v Indonésii; politická ekologie globálního Jihu (Darmanto)
  • Moderní a soudobé dějiny Indonésie (Tomáš Petrů)
  • Postavení náboženských menšin v současném společensko-politickém kontextu Indonésie (Pavla Fajfrlíková)
Střední Asie
  • dějiny Židů ve střední Asii, orální historie, tádžická literární historie (Thomas Loy)