grafika

Oddělení Východní Asie

 

Oddělní Východní Asie (OVA) se zaměřuje na studium dějin, společnosti, kultury a literatury Číny, Japonska a Tibetu s nezanedbatelným přesahem do oblastí Vnitřní a Střední Asie. Pracovníci OVA ve svém výzkumu propojují důkladnou filologickou průpravu a znalost pramenných jazyků s metodologickými přístupy společenských věd. Individuální výzkum i kolaborativní projekty lze shrnout do tří hlavních oblastí bádání. První představují filozofické a institucionální základy mocenské legitimizace ve starověké a středověké Číně. Druhou je vývoj soudobé Číny s důrazem na propagandu ČLR, způsoby vládnutí Strany a její politiku vůči národnostním menšinám (zejména v Xinjiangu a tibetských oblastech). Třetí linie výzkumu se věnuje postkoloniálnímu vývoji v širší oblasti, jež kdysi spadala pod nadvládu japonského císařství (tedy v Japonsku samotném, ale také na Taiwanu a v Mandžusku). Badatelé OVA se ve své práci snaží překonávat hranice tradičního pojetí sinologie a japanologie a nacházet nová témata či nabízet nové, neotřelé úhly pohledu. V případě Číny přináší důraz na dějiny a kulturu národnostních menšin (Ujgurů, Tibeťanů či Yiů) odlišnou perspektivu dějin Číny, jež přesahuje vžité a Stranou stále znovu upevňované paradigma národních dějin. Tento přístup tak umožňuje lépe pochopit vnitřní dynamiku politického a společenského vývoje ČLR.         

 
V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Východní Asie zabývají následujícími oblastmi výzkumu:
 
Sinologie:
 • koloniální modernita a identity v Číně a východní Asii (Martin Blahota)
 • jazyková politika ČLR (Giulia Cabras)
 • dějiny a kultura Taiwanu, taiwanská poválečná literatura (Táňa Dluhošová)
 • středověké dějiny Číny (Jakub Hrubý)
 • národnostní politika v ČLR, kvalitativní teorie a metodologie, etnikum I (Nuosu) z Liangshanu (Jan Karlach)
 • politika a dějiny Xinjiangu, politika a dějiny moderní Číny (Ondřej Klimeš)
 • Hedvábná cesta a Čína, dějiny náboženství v Číně (Vladimír Liščák)
 • rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy (Jarmila Ptáčková)
 • fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky (Hana Třísková)
 • mahájánový buddhismus, klasická čínská filologie, filozofie a exegeze (Jan Vihan)
 • klasická čínština, čínská literatura a kultura - do 100 n.l. (Oliver Weingarten)
Japanologie:
 • kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska (Nobuko Toyosawa)