grafika

Oddělení Východní Asie

 

Oddělní Východní Asie (OVA) se zaměřuje na studium dějin, společnosti, kultury a literatury Číny, Japonska a Tibetu s nezanedbatelným přesahem do oblastí Vnitřní a Střední Asie. Pracovníci OVA ve svém výzkumu propojují důkladnou filologickou průpravu a znalost pramenných jazyků s metodologickými přístupy společenských věd. Individuální výzkum i kolaborativní projekty lze shrnout do tří hlavních oblastí bádání. První představují filozofické a institucionální základy mocenské legitimizace ve starověké a středověké Číně. Druhou je vývoj soudobé Číny s důrazem na propagandu ČLR, způsoby vládnutí Strany a její politiku vůči národnostním menšinám (zejména v Xinjiangu a tibetských oblastech). Třetí linie výzkumu se věnuje postkoloniálnímu vývoji v širší oblasti, jež kdysi spadala pod nadvládu japonského císařství (tedy v Japonsku samotném, ale také na Taiwanu a v Mandžusku). Badatelé OVA se ve své práci snaží překonávat hranice tradičního pojetí sinologie a japanologie a nacházet nová témata či nabízet nové, neotřelé úhly pohledu. V případě Číny přináší důraz na dějiny a kulturu národnostních menšin (Ujgurů, Tibeťanů či Yiů) odlišnou perspektivu dějin Číny, jež přesahuje vžité a Stranou stále znovu upevňované paradigma národních dějin. Tento přístup tak umožňuje lépe pochopit vnitřní dynamiku politického a společenského vývoje ČLR.         

 
V současné době se vědečtí a odborní pracovníci oddělení Východní Asie zabývají následujícími oblastmi výzkumu:
 
  • Martin Blahota:  sinolog (koloniální modernita a identity v Číně a východní Asii). 
  • Táňa Dluhošová: sinoložka (dějiny a kultura Taiwanu, taiwanská poválečná literatura).
  • Jakub Hrubý: sinolog (středověké dějiny Číny, dějiny a kultura Barmy).
  • Ondřej Klimeš: sinolog a ujgurista (politika a dějiny Xinjiangu, politika a dějiny moderní Číny).
  • Vladimír Liščák: sinolog (Hedvábná cesta a Čína, dějiny náboženství v Číně). 
  • Jarmila Ptáčková: sinoložka a tibetanistka (rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy, čínský vliv v tibeto-nepálském pomezí).
  • Nobuko Toyosawa: japanoložka (kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska).
  • Hana Třísková: sinoložka (fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky).
  • Jan Vihan: sinolog (mahájánový buddhismus, klasická čínská filologie, filozofie a exegeze).
  • Oliver Weingarten: sinolog (klasická čínština, čínská literatura a kultura - do 100 n.l.).