grafika

Knihovny

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 1. Uživateli knihovny, kteří mouhou využívat knihovnické služby, jsou všichni výzkumní pracovníci a další zaměstnanci Orientálního ústavu nebo kdokoli vně ústavu s platným osobním dokladem.
 2. Přípustným osobním dokladem je platný občanský průkaz nebo jiný doklad, na jehož základě mohou návštěvníci knihovny doložit svou totožnost. Tato podmínka se nevztahuje na zaměstnance Orientálního ústavu.
 3. Uživatelé mají právo využívat knihovní zdroje a knihovnické služby poskytované veřejnosti a to buď osobně, elektronicky, telefonicky, atd. podle zde ustanovených podmínek.
 4. Návštěvníci mohou využívat všechny knihy, časopisy, netištěné materiály a elektronické zdroje v knihovně za asistence službu konajícího pracovníka knihovny.

Pravidla pro vypůjčování

 1. Půjčují se pouze knihy za následujících podmínek:
  • Výzkumní pracovníci a další zaměstnanci Orientálního ústavu si mohou vypůjčit do 10 titulů na maximální dobu 6 měsíců. Tato lhůta může být prodloužena. Z výzkumných důvodů mohou být z rozhodnutí knihovníka počet titulů a výpůjční doba navýšeny.
  • Co se nečlenů Orientálního ústavu týče, občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s dlouhodobým pobytem si mohou vypůjčit do 5 titulů na maximální dobu 1 měsíce. Vypůjčené materiály mohou být prodlouženy, pokud na ně neexistuje rezervace.
  • Knihy mohou být z vážných důvodů rezervovány jiným čtenářem po uplynutí jednoho týdne od původní výpůjčky. Za rezervované tituly, které nebudou vráceny do stanoveného data, bude účtováno zpozdné jako za nevrácené knihy.
  • Za knihy nevrácené ve výpůjční lhůtě bude účtováno 10 Kč za každý pracovní den. Z rozhodnutí vedoucího knihovníka nebo knihovníka konajícího službu může být tato pokuta z oprávněných důvodů prominuta.
  • Čtenářovi může být odebráno právo prodlužovat a půjčovat si materiály, pokud mu nabíhá zpozdné
 2. Archivní materiály, vzácné tisky a knihy vydané před rokem 1940 nesmějí opustit knihovnu.
 3. Čtenář je oprávněn poslat výpůjční požadavek na vybraný titul, jenž bude k vyzvednutí do jednoho týdne.

Meziknihovní výpůjční služba

Doručení dokumentu skrze Meziknihovní výpůjční službu je jednou ze služeb poskytovaných knihovnou OÚ pro získávání zdrojů, jež nejsou obsaženy v knihovně. Podle platných směrnic ČR mohou zprostředkovat Meziknihovní výpůjční službu pouze vybrané knihovny. Pro OÚ je to Knihovna Akademie věd České republiky (KNAV).

 1. Meziknihovní výpůjční službu mohou využívat pouze výzkumní pracovníci OÚ.
 2. Když knihovna OÚ nemá k dispozici nebo nevlastní požadovaný zdroj, čtenář si titul může vyžádat z jiné knihovny tím, že vyplní požadavek na meziknihovní výpůjční službu zasláním emailu na adresu oilib@orient.cas.cz.
 3. Pracovník knihovny se pokusí vyhledat požadovaný zdroj přes internet a zkontroluje možnosti jiného získání daného titulu, např. skrze akvizici na vyžádání. Jakmile je ověřeno, že material není k dispozici, požadavek bude postoupen KNAV.
 4. Požadavek by měl být splněn 3 týdny až 3 měsíce od doručení.
 5. Pracovník knihovny, jenž má na starosti meziknihovní výpůjční službu, bude podávat aktuální informace ohledně požadavku.