grafika

Pobočka Taiwan

Výzkumné centrum OÚ na Taiwanu bylo otevřeno v prosinci roku 2015. Centrum působí při Institute of History and Philology, Academia Sinica, Taipei. Smyslem centra, coby zahraniční pobočky OÚ, je sloužit jako platforma ke zprostředkovávání a posilování akademické výměny mezi českými a taiwanskými badateli a institucemi. Výzkumné centrum od ledna 2023 vede Dr. Kevin Huang. Výzkumné centrum vedle dalších odborných aktivit organizuje pobyt badatelů z OÚ a ve spolupráci s FF UK převážně doktorských studentů.

Ředitelé centra:

2015–2017 Táňa Dluhošová
2018           Ondřej Klimeš
2019–        Táňa Dluhošová

 od ledna 2023 :  Dr. Kevin K. Huang ( kontaktní e-mail: huang@orient.cas.cz)

 

Aktuality: