grafika

Pobočka Taiwan

Výzkumné centrum OÚ na Taiwanu bylo otevřeno v prosinci roku 2015. Centrum působí při Institute of History and Philology, Academia Sinica, Taipei. Smyslem centra, coby zahraniční pobočky OÚ, je sloužit jako platforma ke zprostředkovávání a posilování akademické výměny mezi českými a taiwanskými badateli a institucemi. Výzkumné centrum v roce 2019 vedla stálá zaměstnankyně OÚ, Dr. Táňa Dluhošová. Výzkumné centrum vedle dalších odborných aktivit organizuje pobyt badatelů z OÚ a ve spolupráci s FF UK převážně doktorských studentů.

Aktuality: