grafika

Dr. Jiří Holba jmenován emeritním pracovníkem !

20. 02. 2023

 

Orientální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. oceňuje zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru a celoživotní úspěšnou vědeckou práci Dr. Jiřího Holby, Ph.D. a jmenuje jej emeritním pracovníkem.

Jiří Holba (nar. 1953) pochází z Valašska. Zabývá se buddhismem, zejména jeho filosofickými, náboženskými a etickými aspekty. Vyučil se elektromechanikem v Brně, po absolvování vojenské presenční služby pracoval v letech 1974-1997 jako elektrikář, závozník, domovník, zahradník, dobrovolný pečovatel a topič. Studovat za minulého režimu nemohl a ani o to nestál. Od roku 1984 se účastnil soukromých bytových seminářů (přednášející M. Balabán, E. Bondy a M. Machovec). Po převratu v roce 1989 si začal dodělávat maturitu a zároveň začal studovat na Filozofické fakultě UK v Praze sanskrt. V roce 1992 maturoval, v roce 1995 ukončil studium na Filozofické fakultě. Od roku 1995 doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor systematická filosofie, ukončeno v roce 2002, téma doktorské práce Diamantová sútra. V letech 1997-1998 stipendium švýcarské vlády na universitě v Lausanne. Od roku 1997 vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR. 


Add your text