grafika

POZVÁNKA: Československo v Orientu – Orient v Československu

15. 08. 2022

Přijměte pozvání na výstavu pořádanou ku příležitosti 100.výročí od založení Orientálního výstavu.

Výstavu připravil Masarykův ústav AV ČR společně se Střediskem společných činností AV ČR.


Výstava seznamuje návštěvníka s některými aspekty meziválečných československých zájmů v Orientu, v zemích náležejících k Blízkému a Střednímu východu, Indickému subkontinentu a rovněž k Dálnému východu. 

Otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodin.