grafika

PRÁVĚ VYCHÁZÍ: Experiencing Tibet from the Heart of Europe - Missionaries, Scholars, Filmmakers and Motorbikes !

29. 06. 2022

Bělka, L., Berounský, D., Jandáček, P., Ptáčková, J. (eds.)

I když pro mnoho Tibeťanů je stále težké najít na mapě Českou republiku, badatelé i dobrodruzi z této malé země v srdci Evropy byli mezi prvními, kteří prozkoumali střechu světa a přispěli tak k pozdějšímu vývoji světové tibetanistiky. I když mnohá ze jmen, kterým se tato kniha věnuje, jsou citována už více než sto let, jen málokdo ví, že tito první průkopníci tibetských studií měli kořeny v českých zemích. Tato kniha je uceleným dokumentem o českém příspěvku ke světové tibetanistice. Zaujme mnohé světové vědce, kteří se Tibetem zabývají a upozorní na kontinuitu českého studia tibetských oblastí. Kniha je vybavena unikátními fotografiemi z produkce těchto průkopníků, které budou pro mnohé vítaným svědectvím o období z novodobé historie Tibetu před 80. lety 20. století, která je ve světové měřítku stále nedostatečně zdokumentovaná. Kniha vyjde k příležitosti mezinárodní tibetologické konference IATS, které se koná v Praze v červenci 2022, a která bude vhodnou platformou pro distribuci této publikace. Kniha vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím Tethys, Edition Wissenschaft s finanční podporou AV ČR.

OBSAH

Více o Edition-Tethys