grafika

Vzpomínka na Dr. Zdenku Heřmanovou (napsala H.T. 28.3.2024)

28. 03. 2024


Dne 16. března 2024 odešla ve věku 93 let významná česká sinoložka, lingvistka a překladatelka, PhDr. Zdenka Heřmanová-Novotná, CSc. (narozena 8. 12. 1930 v Rakovníku). Vystudovala na FF Univerzity Karlovy v Praze v péči profesora Jaroslava Průška a dalších osobností z první generace československých sinologů. V letech 1953-1958 studovala na Pekingské univerzitě. V Pekingu se též seznámila se svým budoucím manželem – slavistou Sávou Heřmanem. Po návratu Zdenka nastoupila do do Orientálního ústavu ČSAV jako členka lexikografického týmu, jehož úkolem bylo pod vedením sinoložky Danušky Heroldové-Šťovíčkové sestavit česko-čínský slovník. Tento devítidílný lexikografický počin provázely mnohé peripetie a nepřízně osudu, ale zdařilo se jej dokončit. Česko-čínský slovník vycházel v letech 1974-1984. Teprve v roce 1991 se dočkal řádného ocenění: lexikografickému kolektivu byla udělena Cena ČSAV. Složitý osud slovníku byl propojen s politickou situací, která po roce 1968 neblaze postihla sinologii jako celek i vědeckou kariéru Zdenky. Ve svých lexikologických a lexikografických bádáních nemohla s plným nasazením pokračovat. Přesto se jí podařilo ještě během 70. let vydat několik vědeckých článků a studií. V roce 1988 odešla Zdenka Heřmanová do důchodu. Svoji pozornost přesunula na čínskou literaturu včetně tchajwanské a na překládání. Vedle Česko-čínského slovníku byl dalším životním tématem Zdenky „opičák“ Sun Wu-kchung - hlavní hrdina klasického čínského románu ze 16. století. V roce 1961 vyšel v SNDK Zdenčin výbor z tohoto románu: Opičí král – vyprávění o putování na západ. Poutavou knihu pro dětské čtenáře ilustroval nezaměnitelným způsobem Zdeněk Sklenář. Po Sametové revoluci v roce 1989 pracovala Zdenka s velkým nasazením na dabingu dvacetipětidílného čínského seriálu o opičím králi. Pro mě osobně byla Zdenka Heřmanová člověkem, který mě zachránil v nouzi: svými odbornými lingvistickými křídly zaštítila moji disertační práci o fonologii a fonetice čínské slabiky. V roce 2005 se obětavě ujala jejího vedení, ač už jí sil postupně ubývalo. Před více než 10 lety se Zdenka Heřmanová přestěhovala do Strakonic, kde dožila s laskavou péčí svých příbuzných z rodiny Novotných. 

Dr. Zdenka Heřmanová byla představitelkou nejstarší generace československé sinologie a neopominutelnou součástí naší sinologické scény. Byla též dlouholetou a významnou pracovnicí Orientálního ústavu. Díky za její dílo, čest její památce. (Hana Třísková, OÚ)

 

Zdenka Heřmanová – parte

O česko-čínském slovníku

Diplom za česko-čínský slovník

 

Článek k 80. narozeninám Z.H. ve Fénixu 2011

Třísková, H. “Lingvistka a sinoložka PhDr. Zdenka Heřmanová, CSc. oslavila narozeniny”. Časopis Česko-čínské společnosti Fénix, 2011/1, s. 9-12.

 

(foto: archív Hany Třískové)