grafika

Taiwanské centrum sinologických informačních zdrojů

Taiwanské centrum sinologických informačních zdrojů (TCSIZ, anglicky Taiwan Resource Center for Chinese Studies TRCCS) bylo zřízeno na základě počínající dlouhodobé spolupráce OÚ AV ČR s Národní ústřední knihovnou Taiwanu (NCL).

Slavnostního aktu se kromě ředitele OÚ dr. Ondřeje Beránka a generální ředitelky NCL paní dr. Tseng Shu-hsien zúčastnili také zástupkyně Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze Její Excelence paní Christine Hsueh, generální ředitel Knihovny AV ČR ing. Martin Lhoták, ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK a Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace UK prof. Olga Lomová a zástupci čtyř generací česko-slovenských sinologů. OÚ se zřízením TCSIZ a spoluprací s NCL zařadil mezi prestižní sinologická pracoviště ve světě, kde již toto centrum existuje, jako je například School of Oriental and African Studies v Londýně, Univerzita v Leidenu, Texaská univerzita v Austinu nebo Univerzita v Lipsku. Zřízení TCSIZ při OÚ je výsledkem dlouhodobých kontaktů české sinologie s Taiwanem.

TCSIZ bude fungovat jako pobočka NCL zřízená při Všeobecné knihovně OÚ. Účelem TCSIZ je zpřístupnění sinologické literatury v čínštině darované NCL v rozsahu cca 500 nových knih ročně, a zpřístupnění všech elektronických informačních zdrojů (zejména fultextových databází a elektronických knih a přístupu do databáze čínských vzácných tisků) dostupných v NCL i jiných akademických pracovištích na Taiwanu (např. Academia Sinica). Akvizice TCSIZ budou koordinovány s dalšími českými sinologickými pracovišti, zejména s Ústavem Dálného východu FF UK. TCSIZ tak bude sloužit nejen potřebám české sinologie, ale bude přínosem i pro české sinologické vzdělávání a popularizaci znalostí o Číně mezi širokou českou veřejností. TCSIZ bude využito i při mezinárodních projektech a síťovacích aktivitách, neboť unikátní fondy a informační zdroje přístupné v TCSIZ jsou dostupné pouze na několika málo sinologických pracovištích ve světě. Kromě sinologické dimenze TCSIZ bude spolupráce s NCL sloužit celé AV ČR při rozvoji digital humanities a e-science, protože NCL je na
Taiwanu významným průkopníkem těchto oborů. Zřízení TCSIZ je po všech stránkách významným úspěchem české orientalistiky a AV ČR.

TRCCS Taipei

Při TCSIZ probíhá i série Taiwanské sinologické přednášky

 

Seznam Taiwanského centra sinologických informačních zdrojů

E-databases provided by the National Central Library and major institutes in Taiwan

Chinese Studies Electronic Resources

Taiwan Studies Electronic Resources