grafika

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU
 • moderní a soudobé dějiny Blízkého východu
 • dějiny Saúdské Arábie
 • soudobý islám a jeho podoby (politický, salafitský, atp.)
 
VZDĚLÁNÍ
 • září 2004–září 2007  doktorské studium na FF UK se specializací na Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky se zaměřením na soudobý vývoj Saúdské Arábie,
 • 1999–2004                magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obory Arabistika a Dějiny a kultura islámských zemí, absolvoval summa cum laude.
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • březen 2021–nyní: místopředseda Akademie věd,
 • 2013–2021: ředitel Orientálního ústavu AV ČR,
 • 2014-nyní: externí výuka kurzů o islámu a dějinách Blízkého východu, Katedra Blízkého východu, FF UK,
 • prosinec 2009–2013: vedoucí Centre for Middle Eastern Studies, Metropolitní univerzita Praha – řízení výzkumného centra a jeho aktivit, organizace výročních konferencí,
 • prosinec 2009–2013: interní člen katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, výuka kurzů o islámu a moderních dějinách Blízkého východu,
 • 2010/2011, 2012/2013: vyučování kurzu o klasickém a moderním islámu, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK,
 • 2005–2009: ad hoc přednášky na amerických univerzitách (Harvard, MIT, Brandeis) na různá témata týkající se Blízkého východu,
 • říjen 2007–červen 2009: Postdoctoral Fellow, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, USA,
 • září 2005–červen 2007: Visiting Scholar, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, USA,
 • září–prosinec 2003: studium na Univerzitě Krále Saúda, Rijád, Saúdská Arábie,
 • červenec 2003: stipendium na Institut des langues vivantes v Tunisu, intenzivní kurs arabského jazyka.
 • komentování dění na Blízkém východě pro česká média (TV, radio, deníky a týdeníky).

 

ČLENSTVÍ
 • člen Akademické rady AV ČR, od r. 2021
 • člen Akademického sněmu AV ČR, od r. 2013
 • člen ediční rady edice Orient nakladatelství Academia, od r. 2016
 • člen oborových rad doktorského studia (společná akreditace FF UK a Orientálního ústavu AV ČR) – „Blízkovýchodní studia”, „Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky“, „Literatury zemí Asie a Afriky“ – od r. 2014
 

  

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 
monografie
 
editované monografie
 
kapitoly v knihách
 
mezinárodní odborné, recenzované články

 

jiné odborné články

 

překlady 
 • Sun‘alláh Ibráhím. Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, 2005. (překlad arabské novely).

 

 

OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
konference
 • červenec 2018: konference WOCMES (World Congress for Middle Eastern Studies), Sevilla. Příspěvek “Monuments of Mosul: The process and consequences of ISIS’s destructive activities”.
 • listopad 2016: 50. výroční konference MESA (Middle East Studies Association), Boston, USA. Příspěvek: “The Islamic State and taswiyat al-qubur”.
 • říjen 2015: “Islamism and the State: Contested Normativities in the Muslim World”, organizátor Cluster of Excellence “Normative Orders” při Goethe-University Frankfurt, Německo. Příspěvek “The Internal Mechanisms of Saudi Arabia's Religious Establishment”.
 • září 2015: “The Middle East and the Islamic World in the Mirror of Humanities and Social Sciences”, pořadatel DAVO (German Middle East Studies Association) a DMG (Islamic Studies Section of the German Oriental Society), Bochum, Německo. Příspěvek “The Islamic State and the Destruction of Monuments”.
 • říjen 2014: “Bureaucratization of Islam in Muslim States and Societies” – Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld University, Německo, příspěvek: “The Institutionalization of the Saudi Religious Establishment and the Spread of Iconoclasm“
 • květen 2013: „Arabské revoluce: demokratické výzvy, geopolitické dopady“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, panelista, editor výsledné monografie,
 • březen 2012: „From Revolution to Evolution: Current Dynamics in the Arab-Israeli Conflict“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, panelista,
 • duben 2011: „Iran – Democratization, Civil Society, and Human Rights“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, editor výsledné monografie,
 • březen 2010: „The Middle East After the War on Terror“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, editor výsledné monografie.

  

granty
 • 2014-2016: Hlavní řešitel grantu GAČR č. 14-16520S: “Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a současnosti”
 • 2013-2014: Hlavní řešitel grantu TAČR č. TB020MZV028: “Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA”
 • 2009: Grant z Mellon Foundation na výzkum islamistických aktivit v Jemenu (z bezpečnostních důvodů neuskutečněno),
 • 2007–2008: Spoluřešitel grantu Ministerstva zahraničních věcí RM 01/02/07 – Aktivity a politický vliv islámských charitativních organizací.
Najít
Reset
Najít