grafika

Pavla Fajfrlíková, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU

 • Postavení náboženských menšin v současném společensko-politickém kontextu Indonésie
 • Islám na Jávě
 • Historie a kultura Indonésie
 • Udržitelné využívání přírodních zdrojů
 • Humanitární a rozvojové iniciativy v kontextu JVA

 

VZDĚLÁNÍ

 • 2015 – 2022: doktorské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor: Regionální a sociální rozvoj
 • Disertační práce: Národní heslo "Jednota v diverzitě" v případě současného sociokulturního vývoje Indonésie a postavení tradičních náboženských proudů se zaměřením na kejawén
 • 2012 – 2014: magisterské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor: Sustainable Rural Development
 • Magisterská práce: Analysis of livelihood strategies of small-scale farmers in North Sumatra
 • 2008 – 2012: bakalářské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor: Hospodářská a kulturní studia
 • Bakalářská práce: Zhodnocení úspěchu – azylanti v ČR

 

AKADEMICKÁ PRAXE

 • 2022: Pozice postdoktoradky, Orientální ústav AV ČR
 • 2018 – 2019: Terénní výzkum a sběr dat v průběhu kratších výjezdů ve městě Malang, Indonésie
 • 2016-2017: Terénní výzkum v průběhu studijní stáže Darmasiswa ve městě Malang
 • červen – srpen 2013: Terénní výzkum v provincii Severní Sumatra pro účely magisterské práce

 

ZAHRANIČNÍ POBYTY A STIPENDIA

 • 2016-2017: Studijní program Darmasiswa (Politeknik Negeri Malang, Indonésie)
 • 2010-2011: Studijní program ERASMUS (Universität für Bodenkultur, Vídeň, Rakousko)

 

GRANTY A PROJEKTY:

 • Fakultní finanční podpora (PEF, ČZU) na cestovní náklady spojené s terénním výzkumem pro účely dizertace: Národní heslo "Jednota v diverzitě" v případě současného sociokulturního vývoje Indonésie a postavení tradičních náboženských proudů se zaměřením na kejawén. Terénní výzkum ve městě Malang, provincie Výchovní Jáva.
 • IGA Projekt 20161020: Důležitost a význam propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumu – pozice spoluřešitelky (2016–2018).
 • Biogas Research team: Possibilities of biomass utilization in Asian countries; spoluřešitelka (2017).
 • Projekt “Pestrá Evropa": Výzkum etnických minorit v Evropě; spoluřešitelka (2015, 2016, 2017).
 • Projekt “Střední Asie”: Účast na terénním výzkumu zaměřeném na náboženské minority Uzbekistánu a Kyrgyzstánu (2014).

 

PEDAGOGICKÉ ZKUŠENOSTI

Výuka seminářů na PEF ČZU: Komunikace mezi kulturami (2015–2016), Etnické minority v Evropě (2015-2016), Psychologie osobnosti a sociální psychologie (2015-2019), Psychologie a etika v podnikání (2015-2019).

 

KONFERENCE

 • Prezentace příspěvku „Využití zpracování odpadu metodou densifikace v rurálních částech východní Jávy“ na konferenci Think Together, pořadatel ČZU (2019)
 • Spoluautorství na článku „Development of employees evaluation and motivation systems in Czech NGO“ prezentovaném a oceněném 3. místem v rámci konference Think Together (2019)
 • Přehledová studie „Implementace udržitelného turismu na ostrově Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT)“, Think Together, pořadatel ČZU (2017)
 • Prezentace příspěvku „Financial Capital Analysis in Case of Small Scale Farmers of North Sumatra with Special Emphasis on Gender Issues“ na konferenci Agrarian Perspectives XXV., pořadatel ČZU (2016)
 • Prezentace příspěvku „Livelihood strategie of small scale farmers in North Sumatra” na konferenci Sustainable Development, pořadatel univerzita Politeknik Negeri Malang, Indonésie (2016)
 • Prezentace příspěvku „Evropská uprchlická krize a její migrační cesty“, konference Think Together, pořadatel ČZU (2016)
Najít
Reset
Najít