grafika

PhDr. Jan Filipský, CSc.


OBLAST ZÁJMU
starší i novější dějiny jihoasijského subkontinentu, zvláště drávidské oblasti, tamilská lidová poezie, hinduistická mytologie, buddhismus a mezietnické vztahy na Šrí Lance
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1960–65 studium anglistiky, tamilistiky a indologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval jako promovaný filolog
 • 1980 – vědecká hodnost kandidáta historických věd (CSc.): Počátky protibritského hnutí odporu v jižní Indii
 • 1983 – PhDr. (dějiny jižní Indie)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 1966–93 – Orientální ústav ČSAV / AV ČR – vědecký aspirant, odborný pracovník, vědecký pracovník odd. Jižní Asie
 • 1994–97 – odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK v Praze
 • 1996– vědecký pracovník odd. Jižní Asie OÚ AV ČR, v. v. i.
 • 1990–92 – kurs dějin jižní Indie a tamilské literatury na Indologickém ústavu FF UK
 • 1994–97, 2001–2004 – výuka lingvistických disciplín na Katedře anglického jazyka a literatury PedF UK
 • zimní semestr 2000–2001 – přednáškový kurs Politics in South Asia na Department of Political Science, Brock University, St. Catherines, Ontario, Kanada
 • zimní semestr 2013–14 – přednáškový kurs Minulost a současnost théravádského buddhismu v Indii a na Šrí Lance v Ústavu jižní a centrální Asie FF UK
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • 2003 – Cena Josefa Hlávky (Dějiny Indie, společenské vědy)
 • od 2003 – vědeckopedagogická spolupráce s Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně – autorská a editorská účast na projektech Encyklopedie antropologieEncyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světaČlověk-auto-encyklopedie
 • 2010 – Cena zakladatele Antropologického ústavu Prof. MUDr. et PhDr. Vojtěcha Suka, DrSc., za vynikající přínos k rozvoji moderní obecné antropologie a Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • 2013– v soutěži Slovník roku pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů uděleno souboru těchto tří internetových encyklopedií 3. místo
 • Soubor získal na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu „Svět knihy Praha“ 17. 5. 2013 rovněž Cenu poroty za elektronický slovník (1. místo).
 • Cena Akademického nakladatelství CERM, Brno udělená vědeckou radou nakladatelství za nejlepší umělecko-vědeckou publikaci v roce 2013 jako spoluautorovi publikace Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku
Najít
Reset
Najít