grafika

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.


OBLAST ZÁJMU
 • akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, interpretace akkadských a dvojjazyčných sumersko-akkadských textů, překlady z akkadské literatury, kulturní dějiny starověkého Předního východu
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1990              CSc., kandidát věd o umění, obor teorie literatury, literatura Asie a Afriky
 • 1982              PhDr., obor jazyky a literatury Asie a Afriky
 • 1968-1973   Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obory klínopis a francouzština
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2012- 2017    místopředseda Rady Orientálního ústavu AV ČR
 • 2002-2003    pověřen vedením Orientálního ústavu AV ČR
 • 2003-2013    vedoucí oddělení Předního východu a Afriky Orientálního ústavu AV ČR
 • 1994-2002    zástupce ředitele Orientálního ústavu AV ČR
 • 1987              studijní pobyt v Irácké republice (Bagdád, Mosul)
 • 1978-             Orientální ústav Akademie věd České republiky (dříve Československé akademie věd), vědecký pracovník
 • 1973-1978   Státní knihovna ČSR (dnes Národní knihovna v Praze), odborný pracovník
 • 2009, 1999-2002, 1990-1992, Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (dnes Ústav srovnávací jazykovědy), přednášky, dějiny akkadské literatury, interpretace akkadských literárních textů, sumerská gramatika
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oboru klínopis
 • člen redakční rady časopisu Nový Orient
 • člen International Association for Assyriology (IAA), Leiden
Najít
Reset
Najít