grafika

VÝSTAVA: Československo v Orientu – Orient v Československu

23. 08. 2022 - 06. 11. 2022

Výstava seznamuje návštěvníka s některými aspekty meziválečných československých zájmů v Orientu, v zemích náležejících k Blízkému a Střednímu východu, Indickému subkontinentu a rovněž k Dálnému východu.  

Otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodin.

 

Pozvánka na výstavu (ořez)