grafika

Všechna náboženství světa… (CYKLUS PŘEDNÁŠEK)

01. 02. 2022 - 01. 02. 2022

U příležitosti 100. výročí založení Orientálního ústavu Akademie věd ČR proběhne v Literární kavárně Academia v Praze na Václavském náměstí cyklus veřejných přednášek (každé úterý od 25. ledna do 15. března 2022, vždy od 17 hodin).

2. přednáška: Všechna náboženství světa… (Doc. Daniel Boušek, dr. Dita Válová a Dr. Bronislav Ostřanský)

Minulý rok vydalo nakladatelství Academia české překlady dvou významných děl věnovaných středověkému pohledu na náboženství. Každé je jiné, přesto však mají mnoho společného. Kniha náboženských a filosofických sekt a škol perského učence Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153) je všeobecně pokládána za nejvýznamnější středověké islámské dílo věnované náboženstvím a filosofickým směrům na Blízkém východě, ve Střední Asii a ve Středomoří. V prvním díle této pomyslné „proto-religionistické encyklopedie“ se Šahrastání ve svém psaní o různých proudech i teologických školách v islámu snažil, na rozdíl od svých předchůdců na poli hereziografie, především vysvětlovat a analyzovat, nikoliv soudit a proklínat. Druhá publikace přináší první český překlad judeoarabsky psané teologicko-filosofické Knihy zjevených pravd a rozumových argumentů, jejímž autorem je Saʿadja Gaʾon (882–942). Tento nejvýznamnější židovský myslitel tzv. gaʾonského období ve své knize jako první v dějinách židovského myšlení za pomoci epistemologických konceptů a terminologie řecké a arabské filosofie překládá systematický výklad náboženské filosofie judaismu. V deseti kapitolách čtenáři představuje svůj názor na vznik světa, působení Stvořitele, důvod seslání Příkazů, svobodnou vůli, Boží spravedlnost, odměnu a trest, duši, zmrtvýchvstání, příchod Mesiáše či posmrtný život. Tato přednáška spojená s besedou představí české překlady obou děl, a to nejen slovy překladatelů, ale též prostřednictvím četby vybraných ukázek.

Přednášku je možné sledovat též on-line: https://youtu.be/zXiGFpqB-ZA 

 

Youtube kanál Nakladatelství Academia:

Knihu náboženských a filosofických sekt a škol představuje arabista Bronislav Ostřanský

Academia Youtube kanál

 

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol perského učence Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153) je všeobecně pokládána za nejvýznamnější islámské středověké dílo věnované náboženstvím a filosofickým směrům na tehdejším Blízkém východě a ve Středomoří. V prvním díle této pomyslné „protoreligionistické encyklopedie“ různých proudů, sekt a teologických škol v islámu se Šahrastání snažil, na rozdíl od svých předchůdců na poli hereziografie, především vysvětlovat a analyzovat, nikoliv soudit a proklínat. A právě pro tuto svou relativní nestrannost, jakož i přehlednost a úctyhodný rozsah je Šahrastáního kniha stále vydávána, studována i citována jakožto význačný pramen ke studiu středověké islámské duchovnosti. Bohatě komentovaný český překlad Bronislava Ostřanského obsahuje rozsáhlou úvodní studii věnovanou jak Šahrastáního odkazu a jeho interpretaci, tak i jeho zasazení do kontextu středověkého islámského myšlení. Neskromnou ambicí tohoto aparátu je, aby kniha byla užitečná pro odborníky a zároveň srozumitelná také pro širší obec zájemců o problematiku středověkého „světa islámu“. Kniha vyšla v Nakladatelství Academia v roce 2021.