grafika

Nuosu nyipsi tepyy (Nuosuská kniha výpočtu dnů)

Jan Karlach, V. Jjixke , V. Ddisse