grafika

Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.


 
 
OBLAST ZÁJMU
 • dějiny a politika moderní Číny a Xinjiangu
 • ujgurské národní hnutí do roku 1949
 • ideologie, propaganda a kulturní diplomacie Číny
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2004 – 2013    doktorandské studium, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; školitelka Olga Lomová

 

AKADEMICKÁ PRAXE

 • od 2013 - dosud         vědecký pracovník, Orientální ústav Akademie věd ČR
 • 2011 – 2013                postdoktorand, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching‑kuovy nadace při Univerzitě Karlově v Praze
 • 2011 – 2015                odborný asistent, Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 – 2011                vědecký pracovník, Orientální ústav Akademie věd ČR
 • 1999 – 2000                dokumentátor sbírky čínské numismatiky, Náprstkovo museum asijských, afrických a amerických kultur
 
ZAHRANIČNÍ POBYTY
 • září 2010-červenec 2011   Fulbright-Masarykovo stipendium, Indiana University in Bloomington, školitel Gardner Bovingdon
 • březen – srpen 2010          výzkumný grant Center for Chinese Studies, Taipei, Taiwan;  projekt Emergence of Modern Uyghur Ethnic Identity
 • červenec 2008                     grant Centre for East Asian Studies, University of Bristol (Velká Británie), účast na China, Europe and the World: 2008 Postgraduate Research Summer School (Bristol, Velká Británie)
 • duben 2008                          grant Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuo Foundation (Česká republika), práce v archivech na Taiwanu na projektu Rise of Modern Uyghur Ethnic Identity, 1884 – 1949
 • 2007- 2012                           grant Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuo Foundation (Česká republika), projekt Forming Identities in Chinese Cultural Sphere in the 20th Century (spoluřešitel)
 • 2002 - 2003                          studium čínštiny v Chengdu, ČLR
 • 2000-2001                            Sasakawa Young Leaders Fellowship; studium ujgurštiny na Xinjiang University, Urumči, ČLR
 • 1998 - 1999                          stipendium Ministerstva školství Čínské republiky (Taiwan), studium čínštiny na Mandarin Training Center, Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

 

VÝZKUMNÉ GRANTY a PROJEKTY

 • 2019 – 2023       držitel prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, projekt Balancing the Interests: Correlations of Ethnic and Foreign Policy in Contemporary China. Spoluřešitelka Dr. Jarmila Ptáčková z OÚ AV ČR.
 • od 2016               partner projektu Between Homogenization and Fragmentation: Textual Practices as Strategies of Integration and Identity Maintenance among the Uyghurs of Xinjiang, China (20th‒21st centuries) University of Copanhagen, Department of Cross-Cultural and Regional Studies
 • od 2015                Power and Strategies of Social and Political Control, výzkumný projekt fiancovaný Akademií věd České republiky; hlavní řešitel (http://power.orient.cas.cz/ )
 • 2015 – 2018        Library Acquisition Grant, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (LA001-EU-14); hlavní řešitel
 • 2015 – 2017        Kulturní diplomacie Číny: role nestátních aktérů a regionální variance, Grantová agentura České republiky (GAČR GA15-21829S - 2015-2017, GA0/GA); spoluřešitel

 

 

 

Najít
Reset
Najít