grafika

PhDr. Vladimír Liščák, CSc., DSc.


OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Číny
 • kontakty po Hedvábné cestě mezi Evropou a Čínou, zejména ve středověku; františkánské mise v Číně 13. až 18. století
 • spolupráce na geografickém názvosloví v Názvoslovné komisi při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním
 
VZDĚLÁNÍ
 • 11.12. 2020  titul DSc.
 • 5. 9. 1992     titul CSc.
 • 1987-1990   interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor: etnika jižní Číny; téma disertační práce (CSc.): „Miaoská alba jako etnografický pramen“
 • 1979-1984    Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky (dnešní Ústav Dálného východu), obor orientalistika-sinologie; téma diplomové práce: povstání I-che-tchuanů
 
AKADEMICKÁ PRAXE

2016              Visiting Scholar in Taiwan, Taiwan Fellowship program 2016 (MZV Čínské republiky, Taiwan)

LS 2011        přednáškový cyklus: Filosofická fakulta University Karlovy, Ústav Dálného východu: Dějiny Číny II (Bc)

1995-2013   vedoucí Oddělení východní Asie v Orientálním ústavu AV ČR

1994-            vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace: kulturní styky po Hedvábné cestě, včetně pronikání buddhismu a křesťanství do Číny

1993             odborný pracovník v Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty University Karlovy

1991-1993   vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace etnika jižní Číny

1990              odborný pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, obor etnika jižní Číny

1987-1990   interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor etnika jižní Číny

1985-1986   10měsíční stáž na Universitě Fudan v Šanghaji (Fudan Daxue 复旦大学), obor staré čínské dějiny

1984-1987   Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky, studijní pobyt, od 1986 odborný pracovník

 

PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
 • LS 2019 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • LS 2018 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • ZS 2015/2016 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • ZS 2014/2015 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • 15. březen 2013 – Odorik z Pordenone – Institut františkánských studií, Praha, přednáška v rámci cyklu „Významné osobnosti počátků dějin františkánské spirituality“ (P. Regalát Beneš Th.D., OFM) (online: http://www.frantiskanstvi.cz/Regalat13/Odorik2.pdf, ověřeno 4. 4. 2019)
 • 2. května 2013 – Bratr Odorik z Pordenone, františkánský poutník a světec – Ústav antropologie Masarykovy univerzity Brno –přednáška v rámci cyklu „Antropologický seminář 2012–2013 jarní semestr“
 
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 
konferenční příspěvky
 • Varšava, Polsko, 11. dubna 2018 – Trójstronne, robocze spotkanie delegacji z Polski, Czech i Słowacji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, „28. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie (2–7 lipca 2017) / 28. mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu (2.–7. července 2017)“
 • Leeds, V. Británie, 30. 6.– 6. 7. 2018: 25th International Medieval Congress pořádaném Institute for Medieval Studies „The Alan Christian Nobles at the Court of Great Khans“
 • Plzeň, 26.–27. 4. 2018: 18. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaném Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni; „Martín de Rada (1533–1578), navarrský augustinián na Filipínách a v Číně“
 • Praha, 6.–7. dubna 2017 – účast na mezinárodním zasedání 19th Meeting of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Working Group on Exonyms s referátem „Endonyms and exonyms in Taiwan“.
 • Torino (Itálie), 20.–21. května 2017 – účast na mezinárodní konferenci XXIII Convegno Nazionale del CISV s referátem „Earliest Flags in China“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 23.–24. dubna 2015 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 15“ s referátem „První novověcí misionáři v Číně (16. století)“.
 • Szczecin (Polsko), 15.–18. červen 2015 – účast na mezinárodní konferenci Szczecińskie Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wschodnich s referátem „Nestorianism (jingjiao 景教) in the Tang Dynasty“.
 • Olomouc, Palackého univerzita: 7.–8. listopadu 2014 – účast na mezinárodní konferenci 8. výroční česko-slovenská sinologická konference / The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, s referátem „François Noël (1651–1729) a latinské překlady konfuciánských klasických knih vydaných v Praze v roce 1711“.
 • Peking, ČLR, Confucius Institute Headquarters (Hanban) a Renmin University of China: 6.–7. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The fourth World Conference on Sinology. „Exchange and Learning between East and West: 400 Years in Retrospect“ / 第四届世界汉学大会 – 东学-西学400年, s referátem „Franciscan missions to China in modern times and the Czech Crown lands“.
 • Gdynia, Polsko, Muzeum Miasta Gdyni aj.: 29.–30. května 2014 – účast na mezinárodní konferenci Via viatores quærit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej – I Wyszehradzka międzynarodowa konferencja naukowa v Gdyni, Polsko, s referátem Odorik z Pordenone: „De reverentia magni chanis“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 2.–3. dubna 2014 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 14“, s referátem „Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem“.
 • Peking, ČLR, International Confucian Association (国际儒学联合会) aj.: 24.–28. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius & the 5th Congress of the International Confucian Association / 纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际 儒学联合会第五届会员大会, s referátem „François Noël (1651–1729) and Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711“.
 • Bratislava, Slovensko, 8.–9. listopadu 2013: Počátky novověkých katolických misií v Číně (do začátku 18. století), mezinárodní konference „7. výročná konferencia českých a slovenských sinologov“.
 • Peking, ČLR, 16.–25. října 2013: účast na mezinárodní konferenci „International Conference on History of China’s Relations with Central & East European Countries“ a přednáška pro studenty Beijing Foreign Studies University na téma „Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China 《鄂多立克东游录》与元代中国“.
 • Šanghaj, ČLR, 23.–25. března 2013: Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China, mezinárodní fórum „The Fifth World Forum on China Studies“.
 • Gorenji Radenci, Slovinsko, 7.–9. října 2011: Confucianism in China 1911-2011. An overview. „The 8th International Sinology Symposium 2011“.
 • Brno, 4.–5. listopadu 2011: Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢克塔卜). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing. mezinárodní konference „5. výroční česko-slovenská sinologická konference“.
 • Bohinj, Slovinsko, 26.–29. srpna 2010: Taiwanese Multiculturalism and Multilingualism. „The 7th International Sinology Symposium 2010“.
 • Londýn, Velká Británie, 15. května 2010: Earliest flags in China and their symbolism in written material, Flag Institute Spring Meeting.
 • Bratislava, Slovensko, 4.–5. prosince 2009: Katalánská kartografická díla 14. a 15. století a zachycení Asie, mezinárodní konference „3. výročná konferencia českých a slovenských sinológov“.
 • Dolná Krupá, Slovensko, 25.–28. června 2008: Blessed Odoric of Pordenone, an early Franciscan missionary to Mongolian China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405)“.
 • Plzeň, 13.–14. listopadu 2006: Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě, mezinárodní konference „Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století“.
 • Cambridge, Velká Británie, 13.–15. ledna 2005: Chinese science through the eyes of an 18th century Jesuit missionary: Karel Slavíček and his correspondence from China with European astronomers and other scholars. „Sciences in Asia: Representations and Historiography, 17th to 20th centuries“. A workshop to mark the publication of Joseph Needham's „Conclusions and Reflections“ in Science and Civilisation in China, Vol. VII, Part 2. Organised Jointly by the Needham Research Institute, Cambridge & REHSEIS (CNRS & Université de Paris 7), Paris.
 • Sydney, Austrálie, 27.–28. listopad 2004: Early Chinese Christianity in the Tang Empire – on the Crossroad of Two Cultures, mezinárodní konference „Art, Architecture and Religion on the Silk Road and Across Inner-Asian History“.
 • Šanghaj, ČLR, 19.–22. srpna 2004: Early Christianity in Tang China – an encounter of two cultures in new light, „The World Forum on China Studies“.
 • Dolná Krupá, Slovensko, 2.–6. června 2004: The early Christianity in Tang China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Trade, Journeys, Inter- and Innercultural Communication in East and West (up to 1250)“.

 

 

členství v organizacích a vědeckých uskupeních
 • od 2019 člen výboru Mezinárodní konfuciánské asociace 6. období – zvolen na 6. kongresu ICA v Pekingu
 • od 2017 – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Náprstkova muzea
 • od února 2016 člen Working Group on Exonyms & Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers of UNGEGN (United Nation Group of Experts on Geographical Names)
 • 2004–2016 člen oborové rady Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky FF UK
 • 2014–2015 člen externího poradního týmu ministra zahraničních věcí ČR pro oblast zahraniční a evropské politiky
 • od září 2014 člen výboru Mezinárodní konfuciánské asociace 5. období
 • od 2000 člen Názvoslovné komise při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním (od 2010 její předseda)
 • od 1991 člen předsednictva Česko-čínské společnosti http://ccspol.net/ (původně Československo-čínská společnost)
 • od 1988 – člen Evropské asociace čínských studií (Association européenne d’études chinoises / European Association of Chinese StudiesEACS)
 
členství v redakčních radách
Studia Asiatica. Revue internationale d’études asiatiques / International Journal for Asian Studies (Bukurešť) – člen Comité scientifique de patronage

 

SPOLUOGRANIZACE KONFERENCÍ

 • Plzeň, 13.–14. listopadu 2006, mezinárodní konference „Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století“.
Různé
Reportáž o mé návštěvě Pekingu a Tibetu na pozvání vlády ČLR, spolu se zástupci českých médií (2003):
世界杯、捷克和西藏 一 [Světový pohár, Česko a Tibet I]
世界杯、捷克和西藏 二 [Světový pohár, Česko a Tibet II]

 

SPOLUAUTORSTVÍ VÝSTAV A SPOLUPRÁCE

 • PhDr. Vladimír Liščák, CSc. – PhDr. David Majer: Dobrodružství Hedvábné cesty – Čína (http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2013/cina/, ověřeno 4. 4. 2019) – pořadatelé: Ostravské muzeum – Národní galerie v Praze – Orientální ústav Akademie věd ČR (12. 8.–29. 9. 2013). Výstava byla realizována v rámci mezinárodního výstavního projektu Hedvábná cesta 2018 v Ostravském muzeu.
 • Tibet – Po stopách Odorika z Pordenone + úvodní slovo na vernisáži (18. 8. – 30. 9. 2005 – františkánský klášter Panny Marie Sněžné v Praze; 5. 10. – 17. 11. 2005 – františkánský klášter, Kadaň)
 • Spolupráce na výstavě o Odorikovi 鄂多立克东游录–700年前游历中国的捷克第一人 / 700 years of Czech presence in China – Tale of Odoric of Pordenone pořádané v Šanghaji Generálním konzulátem ČR v Šanghaji a CzechTourism ve spolupráci s Shanghai International Culture Association and Shanghai Urban Planning Exhibition Center v rámci výstavy 国王和旅行者。捷克“马可波罗”和查理四世国王的遗世臻品 / Emperor and Traveler. Legacy of Czech Marco Polo and King Charles IV. (zahájena 24. října 2016)
   

SPOLUPRÁCE NA TV DOKUMENTU

Odorik z Pordenone zvaný Oldřich Čech. První Evropan, který vstoupil do Tibetu. Připravil: M. Petřík, spolupráce: Vladimír Liščák, (Světci a svědci), první vysílání: 6. ledna 2008; 13 min., četné reprízy (dostupné online: (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000024-odorik-z-pordenone-zvany-oldrich-cech?fbclid=IwAR20PFCBRq88JiIEw7iT3EtZdA4JWeyP6PIixOUdRvZ7wv6bi7o8A80vhaU)

 

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY A ROZHOVORY PRO ROZHLAS

 • 18. ledna 2020 – Odoricus 2020 v Košířích – přednáška k výročí úmrtí bl. Odorika z Pordenone ¬– přednáškový sál premonstrátského kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích, v rámci komponovaného programu: Koncert barokní hudby, vyprávění o blahoslaveném Odorikovi (středověkém misionáři a cestovateli), ochutnávka čajů z Blízkého i Dálného východu; organizátoři: Institut renesance kulturního dědictví & římsko-katolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Praha-Košíře
 • 6. ledna 2019 – „Katalánský atlas 1375 a jeho prameny o Asii“ – přednáška pro Ekocentrum Kavyl, Svatý Jan pod Skalou
 • 29. března 2019 – „Dějiny křesťanství v Číně – do příchodu katolických misionářů“ – přednáška v rámci semináře Křesťané v Číně a ve Vietnamu, křesťanské komunity z těchto zemí v ČR pro Institut ekumenických studií v Praze
 • 4. října 2019 – Indočeský podzimní festival Durga Puja v Praze. Věnováno 150. výročí narození Mahátmy Gándhího – úvodní slovo (Odoric and Indian feasts), věnované mé knize Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích ... … – byl jsem pozván jako čestný host
 • 7. prosince 2019 – „Marco Polo a papírové peníze Mongolské říše“ – přednáška pro Ekocentrum Kavyl, Svatý Jan pod Skalou
 • 16. listopadu 2018 – „Odorik z Pordenone (Oldřich Čech z Furlanska) v divoČÍNĚ“ –přednáška pro 22. Symposion Gymnázia Jana Keplera, Praha, zaměřené letos na „divočinu“
 • 16. ledna 2018 – „Oldřich Čech z Pordenone / 700. výročí cesty do Asie“ – přednáška pro Městskou knihovnu Praha
 • 11. září 2018 – Odorik z Pordenone – úvodní slovo při slavnostním předání ostatků bl. Odorika v kostele Panny Marie Sněžné v Praze delegací z Pordenone, Itálie
 • 22. listopadu 2017 – „Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem“. Přednáška a prezentace pro Společnost přátel Mongolska, Potala, Praha
Najít
Reset
Najít