grafika

Nový článek O. Klimeše o Xinjiangu

22. 04. 2021

Ondřej Klimeš publikoval článek "China’s Xinjiang propaganda and united front work in Turkey: actors and content" ve zvláštním dvojčísle časopisu Monde Chinois - Nouvelle Asie věnovaném Xinjiangu.