grafika

Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.


OBLAST ZÁJMU
 • Dějiny a kultura Taiwanu
 • Taiwanská literatura
 • Čínská literatura
 • Sociologie literatury
 • Raně poválečná taiwanská literatura
 • Ideologie a jazyk
 • Digital humanities, vývoj biografické databáze taiwanských elit TBIO
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2005 - 2013 doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky; téma disertační práce: Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Táiwāne (1945–1949)
 • 1998- 2005 magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: sinologie; téma magisterské práce: Téma identity v Bai Xianyongovej poviedkovej tvorbe
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2015 – 2017    Výzkumné centrum Orientálního ústavu na Tchaj-wanu, Academia Sinica; ředitelka centra
 • 2013 –            Orientální ústav AV ČR, Oddělení Východní Asie; výzkumní pracovnice
 • 2014 –            šéfredaktorka časopisu Archiv orientální, vydávaného Orientálním ústavem
 • 2009 –            Seminář čínských studií (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita); asistentka, odborná asistentka
 • 2009 - 2010   Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova unoverzita); manažerka projektu, finanční manažerka
 • 2005 - 2008   Chiang Ching-kuo International Sinological Centre (Univerzita Karlova v Praze); asistentka ředitelky
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • 2021 členka 4-členné komise pro mezinárodní knižní soutěž International Convention of Asian Scholars–International Book Prize (Chinese edition)
 • 2020 Profesorská stáž na Leiden University, Chair of Taiwan Studies
 • 2004 členka Evropské asociace taiwanských studií (2005–2012, 2021– členka výkonného výboru asociace)
ocenění akademickou obcí
 • 2011  2. místo v soutěži Young Scholar Award Evropské asociace taiwanských studií za příspěvek: Taiwan funü in the Early Post-War Period (1945–1949) Literary Field
 • 2012  Výroční cena Francouzsko-taiwanské kulturní nadace při Académie des sciencemorales et politiques jako výraz uznání za šíření povědomí o Taiwanu ve střední a východní Evropě.
 
granty a projekty
 • 07/2020–06/2022 Persistence of Elite Families and Transformation of Prestige in Taiwan: A Diachronic Perspective,  podpořeno Chiang Ching-kup Foundation for International Scholarly Exchange
 • 01/2017-12/2019 Concepts in Contexts: A Corpus-based Approach to Literary Field in Early Post-war Taiwan and its Application to the Sociology of Literature. Bilaterální grant GAČR a Ministry for Science and Technology (Taiwan R.O.C.)
 • 01/2015– Power and Strategies of Social and Political Order, Institucionální grant poskytnutý Akademií věd ČR; Projektová koordinátorka
  07/2014 - 06/2015, prodloužen do 2016 Taiwan Spotlight: grant Ministerstva kultury, Čínská republika na Tchaj-wanu; Hlavní řešitelka
 • 01/2014-12/2015 Projekt pracovišť AVČR realizovaný v rámci spolupráce s National Science Council (Taiwan): Ideology and Language: A Corpus of Early Post-War Taiwanese Writing
 • 01/2013-12/2013 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace kurzu KSCA001 Úvod do studia Číny
 • 08/2013 -07/2014 "Interactive Learning and Transnational Teaching: Taiwan Studies in Multi Media Application" 教育部補助大專校院推動臺灣研究國際學術合作交流計畫 Project in cooperation with the International Taiwan Studies Center
 • 01/2011-12/2011 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace předmětu Dějiny čínské literatury
 • 11/2010-10/2013 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi(CZ.1.07/2.2.00/15.0289) koordinátorka za partnera projektu
 • 06/2009-05/2010 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska (CZ.1.07/2.2.00/07.0032) řešitelka
 • 07/2007-06/2008 Forming Identities in Chinese Cultural Sphere in the 20th Century, projekt finančně podpořen Chiang Ching-kuo Foundation Intrenational Sinological Center (Univerzita Karlova v Praze)
 
akademické stáže
 • červen-srpen a prosinec 2012  Taiwan Fellowship podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí (MOFA) Čínské republiky na Taiwanu. Projekt: Literární pole a taiwanská literatura v poválečném období
 • září 2008 – červen 2009 stipendium Ministerstva školství Taiwanu na napsaní dizertace: The Talent Cultivation Project of Taiwanese Literature, History and Art in Globalization National Chengchi University, Taiwan
 • 1.9. 2007-30.9. 2007 studijní pobyt na Národní taiwanské univerzitě, rešerše v knihovnách (Národní taiwanská univerzita, Národní knihovna)a archivech (Taiwanská ústřední knihovna) pro dizertační práci (grant: Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK)
 • 2003- 2004 výměnný pobyt na základě meziuniverzitní smlouvy Tamkang University, Taiwan
 • 2000-2001 jazykový kurz na základě mezivládní dohody, Beijing Shifan Daxue, ČLR
 
konference - výběr
 • 15–17. 4. 2021 The 18th Annual Conference of the European Association of Taiwan Studies: “Taiwan in Transition” (Masaryk University, Brno; online), prezentace: Society in Transition––Re-classification of Taiwanese Elite Families and the Importance of Less-known Families
 • 10–12. 3. 2021 Biennial DGA conference: “Transnational Asian Studies — Multi-Level Dynamics of Identity Formation and Institution Building” (Duisburg and Bochum; online), prezentace: Social Mobility of (Political) Elites During and After the Authoritarian Rule
 • 10–12.11. 2020 Political and Administrative Elites in Europe. Theory and Practice in Historical Perspective (Charles University in Prague & Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences; online), prezenatce: Taiwan Biographical Ontology (TBIO database) and the study of Taiwanese elite families
 • 3–5. 6. 2020 DH Benelux 2020 – Online (Leiden University), prezentace: Concepts in Contexts: Lexical Features and Semantic Networks of Ideologies in Taiwan (1945–49)”— Collaboration and Challenges in DH Research, DOI: 10.5281/zenodo.3872122, spoluautor: Alvin C. H. Chen
 • 3.–6. 10. 2019 Digital Archives and Digital Humanities (National Taiwan Normal University, Taiwan). Prezentace: Portfolios of Prestige: Digital Humanities Perspectives on the Study of Taiwanese Elites Poster: Introduction to TBIO
 • 28.10.–1.11. 2019 International Workshop for Professional Librarians (National Central Library, Taiwan). Prezentace: Taiwan Biographical Ontology (TBIO) and the Study of Taiwanese Elites
 • 19.10. 2019 Annual Conference of the Association of Taiwanese Literature Studies, National Tsinghua University, Čína. Prezentace: 繪制台灣戰後初期概念發展以及意識形態群體之地圖 (Mapping Conceptual Development and Ideological Camps in the Early Post-war Taiwan) Co-author: Alvin C. H. Chen
 • 15.–19.7. 2019 International Convention of Asian Scholars ICAS (IIAS and Leiden University, Nizozemí). Prezentace: Dynamics of Intermarriage and Prestige Portfolios of Taiwanese Elites (1895–1947)
 • 15.–19.7. 2019 International Convention of Asian Scholars ICAS (IIAS and Leiden University, Nizozemí). Prezentace: Mapping Conceptual Development and Ideological Camps in the Early Post-war Taiwan: Combining Semantic Network Analysis and Social Network Analysis Perspectives. Co-author: Alvin C. H. Chen
 • 29.11.-1.12. 2017 Digital Archives and Digital Humanities 2017 (National Chengchi University, Taiwan). Přednáška: Taiwan Biographical Ontology (TBIO): A Working Annotation Scheme for Biographical Information Extraction Co-presenter with Alvin. C. H. Chen
 • 5.-6.8. 2017 轉折的時代—40、50年代之交的漢語文學 Sinophone Literature in Transitional Era of the 1940s and 1950s' (Chinese Academy of Social Sciences, Peking, Čína). Přednáška: 從數位人文談臺灣文學史的「斷裂」及「連接」:以(1940-53)為案例 (Ruptures and Continuities of Taiwanese Literature from the Perspective of Digital Humanities: example of 1940-1953)
 • 20.-23.6. 2017 International Convention of Asian Scholars 10, Chiang Mai (Thajsko). Přednáška: Censorship in Early Post-war Taiwan: Practices and Procedures
 • 12.5. 2017 Taiwan Biographical Database (TBDB) workshop, (National Museum of Taiwan Literature, Tainan, Taiwan). Přednáška: 從數位人文談臺灣文學研究新領域: 以「斷裂」及「連接」為案例 (Using Digital Humanities to Discuss Literary Field in Taiwan: examples of Ruptures and Continuities)
 • 2.-3.5. 2017 Taiwan Cinema and Cultural Dynamics, Symposium (Karlova univerzita). Přednáška: Ruptures and Continuities in the Literary History as Viewed Through Social Network Analysis: 1940–1953
 • 2.-4.3. 2017 EATS 2017 (Universita Ca'Foscari Venezia). Přednáška: Trajectories of Ideas: Mainland Chinese Intellectuals in Taiwan and Their Writings Before and After World War II.
 • 25.-26.12. 2016 Crossing 1949: International Symposium on Taiwanese Literature and History (National Taiwan University). Přednáška: “Traversing the Divide of 1945 and 1949: Ruptures and Continuities in the Literary Field as Viewed Through Social Network Analysis”
 • 18­.-19.11. 2016 Language of Power, Power of Language: Where Conceptual History Meets Political and Literary History (National Chengchi University). Přednáška: “Trajectories of Ideas: Mainland Chinese Intellectuals in Taiwan and Their Writings Before and After World War II”
 • 19.10. 2016 Workshop: Media, Discourse, and Identity: A Workshop on Multiple Forms of Self and the Other (Department of Chinese Literature, Taiwan National Chengchi University). Přednáška: The Use of Digital Humanities in Sociology of Literature: Early Post-War Taiwan as a Case Study”
 • 23.9. 2016 Taiwan Research in Eastern Europe and 2016 Annual Meeting of the Lim Pen-Yuan Cultural and Educational Foundation (Institute of Taiwanese History, Academia Sinica). Přednáška: “Taiwanese Studies and Its Relationship to Chinese Studies in the Czech Republic”
 • 25.-26.6. 2016 The Second International Conference on Cultural Flow and Knowledge Dissemination: Relationship Between Taiwanese Literature and East Asian Humanities (Graduate Institute of Taiwanese Literature, National Taiwan University). Přednáška: “Transformations of Historical Knowledge in Ye Shitao’s Early Post-war Fiction”
 • 28.4. 2016 Sinological Studies in Central Europe: The Contribution of Missionaries and Sinologists (Fujen Catholic University, Taiwan). Přednáška: Taiwanese Studies and Its Relationship to Chinese Studies from the European Perspective
 • 31.3.-1.4. 2016 13th Annual Conference of the European Association of Taiwan Studies (Orientální ústav AV ČR). Přednáška: The Powerful and Their Literature in Post-war Period Taiwan
 • 20.2. 2016 12th International Conference of Young Sinologists (Hankuk University of Foreign Studies,Korea). Přednáška: 台灣戰後初期文學場域重建

 

zvané přednášky

 • 12.4. 2019 National Taiwan University, Graduate Institute of Taiwanese Literature. Přednáška: 傳記資料與數位人文研究 (Biographical data and digital humatities research)
 • 20.11. 2019 National Tsing-hua University, Graduate Institute of Taiwanese Literature, Xinzhu, Taiwan. Přednáška: 唐璜如何到台灣?葉石濤戰後初期小說中的虛構世界 (How Don Juan came to Taiwan? Fictional Worlds in Ye Shitao’s Early Post-war Fiction)
 • 28.11. 2019 National Museum of Taiwanese Literature. Přednáška: 捷克與台灣文學 (Czech Republic and Taiwanese Literature)
 • 29.11. 2019 National Lianhe University. Přednáška: 捷克與台灣研究 (Czech republic and Taiwan studies)
 • 10.12. 2019 Institute of Taiwan History, Academia Sinica. Přednáška: Studying Taiwanese Elites with the TBIO Database: Results and Prospects
 • 16.11. 2017 National Taiwan Normal University, Department of Taiwanese Languages, Cultures and Literature, Lectures on Taiwanese Culture. Presentation: 解出版目錄的密碼:以數位人文剖析台灣文學史 (Cracking the Catalogue Code: History of Taiwanese Literature from the Perspective of Digital Humanities)
 • 23.5. 2017 National Taiwan Normal University, Department of Taiwanese Languages, Cultures and Literature. Přednáška: 語言學以及知識社會學 (Linguistics and Sociology of Knowledge)
 • 1.11. 2016 Department of Slavic Languages, Taiwan National Chengchi University. Přednáška: Sinology and Chinese Studies in the Czech Republic
 • 28.10. 2016 Department of Taiwanese Language and Media Communication, National Lian-he University, Miaoli (Taiwan). Přednáška: “Taiwan Related Studies in the Czech Republic”
 • 27.4. 2016 National Chengchi University, Department of Chinese Literature, Taiwan. Přednáška: 台灣戰後初期文學場域重建
 • 25.11. 2015 Graduate Institute of Taiwanese Literature, National Taiwan University, Taipei. Přednáška: 如何在歐洲理解「中國文學」、「華語語系文學」和「台灣文學」的概念?
 • 27.4. 2015 London School of Economics, London (UK). Přednáška: Re-constructing the Literary Field in Early Post-war Taiwan Literature: a quantitative study on the publication patterns of the contributors
 
Ostatní aktivity
organizace konferencí a seminářů – výběr
 • 30.3.-1.4. 2016 13th EATS Annual Conference (Orientální ústav AV ČR). Místní organizátorka
 • 18.–19.11. 2016 Mezinárodní konference Language of Power, Power of Language: Where Conceptual History Meets Political History (National Chengchi University, Taiwan). Spoluorganizátorka
 • 14.–16.5. 2015 Workshop The Vitality and Sustainability of Taiwan Documentary (FAMU). Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)
 • 26.–28.3. 2015 Workshop Genius Loci as a Formative Force in Taiwanese Literature and Culture ve spolupráci s Katedrou asijských studií Univerzity Palackého. Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)
 • 23.–24.10. 2014 Symposium Digital Sinology and Taiwan Studies (Orientální ústav AV ČR). Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)

  

Detailní profesní životopis je k dispozici zde.

Najít
Reset
Najít