grafika

PhDr. Hana Třísková, Ph.D.


Academia.edu personal page: https://cas-cz.academia.edu/HanaTriskova
 
OBLAST ZÁJMU
 • fonetika a fonologie moderní čínštiny, metodologické problémy její výuky
 • aktuální témata: prozodie souvislé čínštiny; přízvučnost / nepřízvučnost čínských jednoslabičných pomocných slov, prozodická transkripce pro čínštinu
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2010 Ph.D., disertační práce Segmentální struktura čínské slabiky obsah
 • 1988 PhDr.
 • 1983–1985 ČLR, Beijing University, katedra čín. jazyka a literatury (postgrad. studium)
 • 1978–1983 FF UK, obor sinologie (katedra věd o zemích Asie a Afriky)
 • 1977–1981 FF UK, obor vědecké informace a knihovnictví
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 
zaměstnání
 • 1982 až dosud Orientální ústav AV ČR  
 
zahraniční stáže a cesty
 • 2019/5 ČLR – Beijing, přednáška ‘Chinese prosodic transcription (CHIPROT) – a proposal’. 1. Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing Language and Culture University; 3. Capital Normal University. abstrakt Provádění percepčních testů na čínský přízvuk.
 • 2018/6 Taiwan, Academia Sinica, Institute of Linguistics: přednáška ‘Is the glass half-full, or half-empty? The reverse concept of Chinese stress’ (21. 6.) abstrakt
 • 2018/6 Hongkong, konference CASLAR; Chinese University of Hong Kong, přednáška ‘Is the glass half-full, or half-empty? The reverse concept of Chinese stress’ (13. 6.) poster
 • 2016/12 Rakousko, University of Vienna, Dept. of East Asian Studies. Přednáška: ‘The functions of de-stress in Mandarin Chinese’ (7. 12.)
 • 2016/10, 11 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing Language and Culture University; 3. Capital Normal University; 4. Beijing University, School of Chinese as a Second Language. 4x přednáška ‘The functions of de-stress in Mandarin Chinese’
 • 2015/04 USA –  UCLA (viz konference); University of California, Berkeley – EALC (East Asian Languages and Cultures Department); přednáška (akce v rámci projektu Chinet)
 • 2014/06 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS), phonetic laboratory; 2. Beijing Language and Culture University, College of Chinese Studies (Hanyu xueyuan); přednáška: ‘Weak form words in pǔtōnghuà’; 3. Capital Normal University (Shoudu Shifan Daxue); přednáška: ‘Teaching the Sounds of Standard Chinese (pǔtōnghuà)’
 • 2012/10 Austrálie – 1. The University of Melbourne, Melbourne Grad. School of Education, Chinese Teacher Training Centre 2. The University of Sydney, Dept. of Chinese Studies
 • 2011/05 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS), phonetic laboratory; 2. Beijing Language and Culture University, CTCSL
 • 2011/10 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL;    3. Tianjin, Nankai University
 • 2010/10 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL
 • 2009/10 Velká Británie – Londýn, SOAS: Library travel grant, CCK Foundation
 • 2008/10 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL; 3. Tianjin, Nankai University. Přednáška: ‘Are the Mandarin retroflex initial consonants really retroflex? Are the palatals really palatal? ... Notes on terminology
 • 2005/06 Holandsko - Leiden University. účast na Summer School of Linguistics (LOT). 
 • 2004/03 ČLR – Beijing, Institute of Linguistics (CASS)
 • 2000/07, 08 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Hangzhou, Zhejiang University
 
pedagogická praxe
 • 2017-2023 (LS) Prozodie hovorové čínštiny: Univerzita Karlova, Ústav Dálného východu
 • 2014-2015 (LS) Fonetika souvislé řeči v čínštině: Masarykova univerzita Brno, Seminář čínských studií 
 • 2011–2013 Čínská fonetika v kostce: kurz při OÚ (pro studenty ÚDLV FF UK)
 • 2007–2008 Kurz čínské výslovnosti při OÚ
 • 1997–2005 (kromě 2000-2001) Fonetika čínštiny: ÚDLV FF UK
 • 1986–1987, 1990–1991 Kurz čínštiny při OÚ
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 

konference

 • 2023: 9th International Conference on Prosodic Grammar (ICPG-9). USA, San Francisco. Pořadatelé: University of SF; BLCU. 15. – 16. 7. Keynote speech: ‘Methodology of teaching prosody in Chinese as a second language: an uncharted territory’ abstrakt
 • 2022: 15. česko-slovenská sinologická konference. Brno, Masarykova Univerzita. 12. – 13. 11. Referát: ,Predikce morfémů, které se v souvislé řeči často oslabují (commonly weakened morphemes)’ abstrakt
 • 2022: CASS Forum: International symposium on frontier issues of phonetics in the new era. ČLR, Peking. Institute of Linguistics CASS, Peking University. On-line. 20. – 21. 10. Keynote speech: ‘Annotating Chinese prosody: Chinese Prosodic Transcription (CHIPROT) and the prediction of commonly weakened morphemes’ abstrakt
 • 2022: Study days on Chinese Linguistics-7. Associazione Italiana di Linguistica Cinese (AILC). Itálie, University of Bergamo. 9. – 10. 9. Referát: ‘Let´s mind features of connected speech: Chinese prosodic transcription CHIPROT’ abstrakt 
 • 2021: 14. česko-slovenská sinologická konference. Praha, OÚ AV ČR, 12. – 13. 11. Referát: ‘CHIPROT – několik vět. Procvičení prozodické transkripce’. abstrakt
 • 2021: 6th International Conference on Chinese as a Second Language Research (CASLAR-6). On-line. Pořadatel: The George Washington University, USA. 30.7.- 1.8. 2021. Referát: ‘Speak Mandarin in a “hǎotīng” way: a new textbook on Mandarin prosody’.  abstrakt  Vedení workshopu “Chinese prosodic transcription (CHIPROT) for teaching purposes—a cookbook” abstrakt
 • 2021: 7th International Conference on Prosodic Grammar (ICPG-7). On-line. Pořadatelé: BLCU a Tianjian University, April 17-18. Keynote speech: ‘CHIPROT – Chinese prosodic transcription’. abstrakt
 • 2019: 13. česko-slovenská sinologická konference. Olomouc, Univerzita Palackého, 23. 11. Referát: ,Testování percepce přízvuku v čínštině’ abstrakt
 • 2018: 5th International Conference on Chinese as a Second Language Research (CASLAR-5). The University of Hong Kong, CACLER, 14. – 16. 6. Referát: ‘Chinese prosodic transcription – a proposal’  abstrakt
 • 2018: 12. česko-slovenská sinologická konference. Praha, ÚDLV FF UK, 23. – 24. 11. Referát: ,Prozodická transkripce pro čínštinu (CHIPROT) – návrh’  abstrakt
 • 2017: 11. výročná konferencia českých a slovenských sinológov. Komenského univerzita Bratislava, 24. 11. Referát: ,Prozodická tranksripce pro čínštinu: diskuse s transkripcí O. Švarného’
 • 2017: 20th Biennial Conference of the Chinese Language Teachers Association of Germany, Austria and Switzerland. University of Vienna, 7.–9. 9. Referát: ‘Searching for word stress in Chinese: a hunt for the Yeti?’
 • 2016: 10. česko-slovenská sinologická konference. Masarykova Univerzita Brno, 25.–26. 11. Referát: ,Slovní přízvuk v čínštině: honba za Yettim?’
 • 2016: Konference Globální konflikty a lokální souvislosti (v rámci Strategie AV 21). Praha, 7. – 9. 11. Referát: ,Prozodie hovorové čínštiny’
 • 2016: 4th International Conference on Chinese as a Second Language Research (CASLAR-4). ČLR, Šanghaj, East China Normal University, 16.–25. 8. Referát: ‘Mandarin Chinese: stress or de-stress?’
 • 2015: 9. česko-slovenská sinologická konference. Orientální ústav AV ČR Praha, 27.–28. 11. 2015. Referát: ,Čínština: přízvuk, nebo „odzvuk“?’
 • 2015: The 27th North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-27). The University of California, Los Angeles, 3. –5. 4. 2015. Referát: ‘De-stressed words in Mandarin – a parallel with English’ (akce v rámci projektu Chinet)
 • 2014: 8. česko-slovenská sinologická konference / 8th Annual Czech and Slovac Sinological Conference. Univerzita Palackého Olomouc, 7.–8. 11. 2014. Referát: ‘Teaching Mandarin Pronunciation: Basic Types of Phonetic Chunks’ viz též mezinárodní články
 • 2014: 3rd International Conference on Chinese as a Second Language Research (CASLAR-3). 28.–30. 8. 2014, University of Parma, Itálie. Referát: ‘De-stress in Mandarin: Clitics, Cliticoids and Speech Minichunks
 • 2013: 7. česko-slovenská sinologická konference. Univerzita Komenského Bratislava, 8.–9. 11. 2013. Referát: ,Minimoduly – pomocníci ve výuce mluvené čínštiny
 • 2012: 6. česko-slovenská sinologická konference. Univerzita Karlova Praha, 9.–10. 11. 2012. Referát: ,Klitika a klitikoidy – nenápadní budovatelé rytmu mluvené čínštiny
 • 2012: The University of Melbourne, Chinese Teacher Training Centre, Annual Forum: Foundations of Speaking L2 Chinese. Melbourne, 19.–21. 10. 2012. Keynote speech: ‘Teaching the sounds of Standard Chinese: goals and challenges.’
 • 2011: 5. česko-slovenská sinologická konference. Masarykova Univerzita Brno, 4.–5. 11. 2011. Referát: ,Aspirované souhlásky v čínštině a angličtině – srovnání’
 • 2011: Seminar of the Phonetic Association of China: Topic: “Phonetics and speech perception.” Beijing, IL CASS, květen 2011. Referát: ‘Aspirated stops: the situation in Mandarin, English and Czech’
 • 2007: 1. česko-slovenská sinologická konference. Praha, listopad 2007. Referát: ,Jsou čínské „retroflexy“ retroflexní? „Palatály“ palatální? „Veláry“ velární? Poznámky k terminologii‘

 

granty, projekty
 • 2018, 2019: příprava materiálu Prozodie hovorové čínštiny – studijní příručka k publikaci. V rámci Strategie AV21. (viz oddíl Knihy)
 • 2017: třídenní workshop „Prozodie hovorové čínštiny“ pro studenty sinologických oborů (organizace akce + přednášky). 22.–24.6. S doc. J. Volínem a doc. D. Uhrem. V rámci Strategie AV21. Pořadatel: OÚ AV ČR.
 • spoluorganizátorství semináře o přepisu a čtení čínštiny pro pracovníky médií (pořadatel: Česko-čínská společnost; na prezidiu AV ČR, Praha 4. 5. 2011)
 • spoluorganizátorství mezinárodního workshopu “Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese” (pořadatel: CCK ISC při FF UK, Praha 6.–9. 5. 1999)

 

jiné

 • 2023: uspořádání on-line workshopu "Speaking Chinese fluently and naturally: introduction to prosodic transcription CHIPROT". Pro Chinese Language Teachers Association (USA). pořadatel: CLTA, University of Connecticut. 21. 6. leták, video
 • 2022: uspořádání on-line workshopu “Utterance-level prosody teaching: A hands-on workshop on CHIPROT”. Pro Chinese Language Teachers Association (USA). pořadatel: CLTA, University of Connecticut. 30. 9. leták
 • 2022: uspořádání workshopu “Speaking Chinese fluently and naturally: introduction to prosodic transcription CHIPROT”. Universität Wien, 18.5. abstrakt
 • 2022: video ze křtu publikace "Mluvte čínsky hezky: prozodie hovorové čínštiny" v knihkupectví Academia 6.3.
 • 2022: představení publikace "Mluvte čínsky hezky: prozodie hovorové čínštiny" (KAS UP Olomouc 29.4., MU Brno 11.5.)
 • 2021: podcast – rozhovor na téma „Jak zní mluvená čínština?“ (v rámci Strategie AV21)
 • 2020: uspořádání semináře Nové didaktické metody pro výuku hovorové čínštiny“. Praha ÚFCH J. Heyrovského 10. 9.; Olomouc KAS UP, 22. 9. abstrakt
 • 2017: uspořádání Semináře o výslovnosti čínštiny pro pracovníky Českého rozhlasu (28. 7.)
 • 2017: účast na International Summer School: Teaching Chinese as a second language. Olomouc, Univerzita Palackého. Organizátor: Chinet. Přednáška: ‘The functions of de-stress, de-stressed function words’
 • 2015: návštěva University of California, Berkeley – EALC (East Asian Languages and Cultures Department); přednáška tamtéž (akce v rámci projektu Chinet)
 • 2014: účast na International Summer School of Chinese Linguistics. Olomouc, Univerzita Palackého. Organizátor: Chinet.
 
členství v organizacích a redakčních radách
 • 1994 až dosud: členkou EACS (European Association of Sinological Studies)
 • 2012 až dosud: členkou Pražského lingvistického kroužku
 • 1995–2011: členkou předsednictva Česko-čínské společnosti
 • 1996–2008: členkou redakční rady Nového Orientu
 • 1996–2000: členkou předsednictva EACS
 
Najít
Reset
Najít