grafika

Vzpomínky a sny na obratníku Raka - křest knihy a povídání o tchajwanské literatuře

04. 06. 2021


Nový výbor moderní tchajwanské prózy Vzpomínky a sny na obratníku Raka mapuje cestu moderní tchajwanskou literaturou od japonského koloniálního období až po současnost. Každá povídka je opatřena interpretačním komentářem, v němž je představena v širších souvislostech života a díla svého autora i v kulturním a historickém kontextu. Kniha obsahuje i dva eseje od Mgr. Táňi Dluhošová, Ph.D. , výzkumné pracovnice Orientálního ústavu a šéfredaktorky sborníku Archiv orientální.

Městská knihovna v Praze, dne 1.6.2021.